Connect with us

Hareket Kontrolü

ABB – DODGE RAPTOR, makinanızı koruyan kaplin

Yayın Tarihi:

Mekanik güç aktarım ürünleri pazarında Dodge markası ile çözüm sunmakta olan ABB yeni ürünü Raptor ile kullanıcı beklentilerinin üzerine çıkarak kaplin pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor.

Fotoğraf Açıklama: Elastik Kaplin İnovasyonu, Dodge Raptor

 

A.B.D Asheville’de bulunan Dodge tesislerinde üretilmekte olan Raptor kaplinin temeli 1950 yılından bugüne kadar üretilmekte olan Para-Flex kaplin birikimine dayanmaktadır. 65 yılda milyonlarca üretilen Para-Flex Kaplin doğal kauçuk elementin sunduğu olağanüstü özellikler ile kullanıcısına her zaman maksimum fayda sağlamıştır.

 

Raptor ise yine doğal kauçuk malzemenin üstün özelliklerini kullanırken artık kaplin montajı ve demontajı çok daha basit hale getirilmiştir. 2 parçalı esnek element sayesinde kaplinin montajı çok basit ve hızlı bir şekilde 3 adımda yapılmaktadır. Adımlar görseldeki gibidir.

 

 

Raptor Kaplin hemen hemen tüm uygulamalar için en uygun çözümü sunarken kullanıcısına sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Daha uzun ekipman ömrü ve kaplin ömrü.

– Daha kolay montaj.

– Şok yük ve titreşimleri olağanüstü sönümleme.

– Çok yüksek montaj kaçıklıklarını karşılayabilme.

 

Patentli WINGLOCK teknolojisi her kaplin gövde büyüklüğü için kanat yapılarının sonlu eleman analizi ile optimize edildiği bir mühendislik çalışmasının sonucudur.

 

 

Fotoğraf Açıklama: Sonlu Eleman Analizi ile Optimize Edilen Kanat Yapısı

WingLock dizaynında daha uniform bir bağ basıncı oluşturan ilave elastomerik malzeme bulunmaktadır. Uniform bağ basıncı ile WingLock teknolojisi daha fazla bağ kuvveti, arttırılmış yorulma dayanımı ve daha fazla kaplin ömrü sunar.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raptor kaplin hemen hemen tüm uygulamalar için en uygun çözümü sunarken kullanıcısına sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Daha uzun ekipman ömrü ve kaplin ömrü.

– Daha kolay montaj.

– Şok yük ve titreşimleri olağanüstü sönümleme.

– Çok yüksek montaj kaçıklıklarını karşılayabilme.

Fotoğraf Açıklaması: L10 Life’ L10 Ömrü diye değişecektir ve Competition yerine Rakip diye değişecektir. “Tasarımcının Dikkatine”
Raptor çok esnek yapısı sayesinde kaplinin bağlanmış olduğu motor, pompa, kompresör,redüktör gibi ekipmana ait rulmanlara gelen yükleri minimize ederek rulmanların L10 ömründe 16.7 kata kadar artış sağlamaktadır. Bu da makinalarınızın ömrünün Raptor Kaplin ile çok daha uzun olacağını açıkça göstermektedir.

Fotoğraf Açıklaması: Sonuçlar hızlandırılmış ömür testinde katalog değerinden 1,5 kat fazla tork altında,4° açısal kaçıklık ve 4.8 mm paralel kaçıklık şartlarında elde edilmiştir.

Katalog değerlerinin 1,5 kat fazla tork altında yapılan hızlandırılmış ömür testinde Raptor kaplinin muadillerine göre 6 kat daha fazla dayandığı belgelendirilmiştir. Ayrıca sunduğu uzun garanti süresi de ABB-Dodge’un bu ürüne ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır.

 

Patlayıcı ortamlarda bulunan uygulamalarda müşterinin herhangi bir risk üstlenerek bağımsız kuruluş onayı olmayan, sadece üreticinin Atex deklarasyonuna sahip kaplin kullanmaları için bir neden yoktur. Bu nedenle patlayıcı ortamlarda endişe etmeden kullanmanız için Raptor kaplinlere bağımsız kuruluşlarca Atex sertikası verilmiştir. Tüm gerekli ürün işaretlemesi ve dökümanları kaplin ile birlikte ilave ücret istenmeksizin verilmektedir.

 

Bağımsız Kuruluş Atex Sertifikası  

Patlayıcı ortamlarda bulunan uygulamalarda müşterinin herhangi bir risk üstlenerek bağımsız kuruluş onayı olmayan, sadece üreticinin Atex deklarasyonuna sahip kaplin kullanmaları için bir neden yoktur. Bu nedenle Patlayıcı ortamlarda endişe etmeden kullanım için Raptor kaplinlere bağımsız kuruluşlarca Atex sertikası verilmiştir. Tüm gerekli ürün işaretlemesi ve dökümanları kaplin ile birlikte ilave ücret istenmeksizin verilmektedir.

 

 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Hareket Kontrolü

Frenlemede bir sonraki adım

Yayın Tarihi:

Fazlasıyla ağır mühendislik uygulamalarında yüklerin kontrol edilmesi, milyonlarca Newton metreyle ölçülen torklar üretebilen fren sistemleri gerektirebilir. Twiflex Üretim Müdürü Tony George, bu dev fren sistemlerinin nasıl tasarlandığını anlattı.

Tüm pazarlarda ve sektörlerde etkinliği artırmak için arayışlar sürerken, daha yüksek üretim oranları, daha büyük yükler ve daha yüksek hızlara yönelik taleplerin de ekipmanlar ve frenler de dahil olmak üzere ilişkili güvenlik sistemlerinin tasarımı üzerinde zincirleme bir etkisi bulunuyor.

Örneğin madenciliği ele alın. İnsanları ve malzemeleri binlerce metreye indiren yük asansörleri 10 milyon Nm veya daha fazla kapasiteli fren sistemleri gerektirebilir. Zambiya’da bir bakır madeninde çift tamburlu bir asansör için yeni bir projede 47,5 tonluk yüklerde park etme/durma ve acil durum duruşu görevleri için bir fren çözümüne ihtiyaç duyuldu. Twiflex, dinamik durdurma sırasında üretilen yüksek termal yüklerle başa çıkmak için artırılmış balata yastık alanı olan mevcut VMS3 SPS biriminden sağlanan kaliperler tedarik etti. Frenler, iki adet 6,8 m çapında disk üzerinde çalışıyor ve toplam 12,2 MNm tork üretiyor.

Madencilik sektöründe başka yerlerde de çok büyük frenlere rastlanır. Bir sonraki süreç için ezilmiş cevherin parçacık boyutunu küçülten öğütme değirmenleri birtakım kritik fonksiyonları gerçekleştirmek için fren sistemlerine ihtiyaç duyar. Bunlar bakım için değirmeni tutmak, elektrik kesintisinde rotasyonu durdurmak ve dengesiz yükleri nötr bir konuma getirmek için kullanılır. En büyük dişlisiz değirmen tasarımları, çapı 12 metreyi aşabilen bir tambur etrafında yer alan bir fren diski profiline sahip. Bu gibi uygulamalarda tipik tedarik kapsamı, 50 MNm’yi aşan torklar üreten, en büyük VMS DP kaliperlerinden altı veya sekizini içerebilir.

 Tasarım hususları

Büyük uygulamalarda en yaygın fren sistemleri, bir güç kesintisi veya hidrolik basınç kaybı durumunda yükü tutma kapasitesine sahip olan yay uygulamalı, hidrolik olarak serbest kalan tasarımlardır. Her bir kaliper tarafından üretilen, disk üzerinde etki gösteren teğetsel kuvvet olan frenleme kuvveti, sıkma gücünü oluşturan yay grubunun ve disk ile bir sürtünme yaratan balata materyallerin bir fonksiyondur. Toplam fren torku, kaliper başına uygulanan frenleme kuvveti, kullanılan kaliper sayısı ve disk çapı ile belirlenir.

Sonuç olarak, herhangi bir uygulamanın belirli tork gereksinimleri genellikle birkaç yolla sağlanabilir. Twiflex gibi üreticilerin uygulama mühendislik ekiplerinin kilit rolü, optimum ticari çözümler sunmak için müşterileriyle çalışmalarıdır. Bu, kurulum ortamının şartları (mekân kısıtlamaları ve çalışma koşulları dahil olmak üzere) ile kurulum ve hizmete alma, işletme ve bakım dahil olmak üzere teçhizatın tüm yaşam döngüsü dikkate alınırken, uygulamanın teknik ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm olacaktır.

Frenlerin yüksek çevrimli görevler gördüğü durumlarda, frenin sık uygulanması ve geri çekilmesi sıkma kuvveti oluşturan yayların beklenen ortalama ömrünü etkileyebilir. Bu uygulamalarda, olası fren operasyonları düşünülerek, bu yayların yorulma ömrünün hesaplanması ve kullanılan yay modülünün fiziksel boyutu ile yüksek yorulma ömrü için ihtiyacın dengelenmesi gerekir.

Benzer şekilde, aşırı çalışma sıcaklıkları frende kullanılan malzemelerin seçimini etkileyecektir. Twiflex frenleri, tipik olarak -20 santigrat derece sıcaklığa kadar dinamik frenleme için uygun olan duktil demir olarak dökülür. Uygulamanın gerektirdiği hallerde, düşük sıcaklıklı malzeme dereceleri, bazı frenlerin -40 °C dereceye kadar düşük çalışma sıcaklıklarında kullanıma uygun şekilde üretilmesine imkân verir.

Modüler yaklaşımın faydaları

Bazı özel uygulama gereksinimleri yeni bir kaliper tasarımı gerektirebilirken, çoğu fren sistemi, standart, modüler bileşenlerin kombinasyonuna dayanır. Bu modüler yaklaşım son kullanıcılar için tasarım sürecinin basitleştirilmesi, satın alma maliyetlerinin kontrol altına alınması ve onlarca yıla ulaşabilecek bir çalışma ömrü boyunca parça bulunurluğu ve servis desteği sağlanması gibi sayısız avantaj sunar.

Standart el aletleri kullanarak ve kaliperler sökülmeden, balataların değişimi dahil tüm Twiflex modüler frenlerin kurulumu, hizmete alınması ve bakımı yapılabilir. Kaliperin kendi ağırlığı genellikle sökülmesini imkânsız kılar; örneğin VMS-DP’nin fren başına ağırlığı yaklaşık 1900 kilogramdır. Diğer yandan modüler bir yapı, parçalar ve alt montajlar üzerinde kolayca çalışılırken, tüm kurulumun sökülmesinin nadiren gerekli olması anlamına gelir.

Modüler fren serisinde en yeni tasarım bir süre önce piyasaya sürülen VSD tipi kaliperdir. Bu ünite birkaç on yıldır dünya çapında ağır uygulamalara hizmet eden kanıtlanmış Twiflex “VS” kaliperinin yerini alıyor. VSD, daha küçük VKSD freninin tasarım dilini takip ediyor ve VKSD ile daha büyük VMS ünitesi arasındaki fren kuvveti aralığındaki boşluğu dolduruyor.

Bugün, ayrık kaliper/iki-modüllü tasarıma dayalı olarak VSD, 25 mm üzerindeki tüm disk kalınlıklarına doğal olarak uyum sağlayabilir. VS’nin aksine, bu ünite aynı zamanda tek bir yay modülü ve tahsisli bir fren üzerine monte edildiğinde fren diskinin herhangi bir eksen sapmasına rağmen hareket edebilen bir “reaktif yarım” olan hareketli bir fren olarak da mevcuttur.

VSD aynı zamanda Twiflex tarafından geliştirilmiş “parked-off” özelliğine sahiptir. Eşsiz bir bakım özelliği olan parked-off durumu fren balata yastıkları tamamen geri çekiliyken ve aynı zamanda yaylar serbest uzunluğundayken hidrolik basıncın düşürülebilmesi anlamına gelir. Bu, kaliperde potansiyel bir enerji kalmaksızın frenin çekilmesi, ayarlanması ve bakımına imkân veren tamamen güvenli bir durumdur.

Uzman tedarik ortaklıkları

70 yılı aşkın endüstriyel fren teknolojisi deneyimiyle Twiflex en büyük ve en karmaşık projelerde müşterilerini destekleyecek uzmanlık ve yeteneğe sahiptir. Şirketin uygulama mühendisleri, konseptten ayrıntılı tasarım ve performans hesaplamalarına kadar eksiksiz fren çözümleri geliştirmektedir. Rakipsiz ürün yelpazesi ve birinci sınıf üretim özellikleri, en yüksek kalite standartlarında çözümlere olanak verir. Ayrıca Altra Industrial Motion Corp bünyesinde yer alan Twiflex dünyanın her yerinde kurulum, hizmete sokma ve bakım yönetimine küresel damgasını vurmuştur.

Büyük sanayi varlıklarına yönelik talepler artmaya devam ediyor. Örneğin, madenler daha da derinleşiyor ve işleme ekipmanlarının daha yüksek hacimlerle ve daha hızlı üretim hızlarında çalışacak şekilde üretilmesi gerekiyor. Bu uygulamaların gerektirdiği daha yüksek frenleme kuvvetlerini sağlamak önemli mühendislik zorluklar yaratacaktır. Ekipman tasarımcıları, engin bilgiye ve en zor frenleme uygulamalarına yönelik uzun yıllara dayalı deneyime sahip bir üretici ile çalışarak bu kuvvetleri sürekli ve güvenilir şekilde ve uygun maliyetle sunan çözümlere kavuşabilirler.

Devamını Oku

Hareket Kontrolü

Almanya Başkanı, Hermes Ödülünün bu yıl ki sahibi SCHUNK’u ziyaret etti

Yayın Tarihi:

Angela Merkel, Hannover Messe’deki SCHUNK standını ziyaret etti, ve akıllı üretimin geleceği ile ilgili bilgi verildi.

Almanya Lauffen’daki tutucu sistemleri ve iş bağlama teknolojilerinin yetenekli lideri SCHUNK, Hannover Messe fuarına muhteşem bir başarı ile giriş yaptı. Dünyanın en önemli ticaret fuar-larından biri olan Hannover Messe’nin Almanya Başkanı Dr. Angela Merkel tarafından yapılan açılışında,  , Prof. Dr. Johanna Wanka  dünyanın en prestijli teknoloji ödüllerinden biri olan Hermes Ödülünü, sahibi yenilikçi aile firması SCHUNK’a teslim etti.

Pazartesi günü yaptığı fuar turunda,  Başkan Merkel SCHUNK standını ziyaret etti ve Yönetici Ortak/CEO Henrik A. Schunk’un , insan/robot işbirliğini mümkün kılan akıllı tutucu modülleri tanıtımına katıldı.

SCHUNK, Hermes Ödülünü, dünyanın ilk akıllı tutucu modülü ile insan/robot işbirliğini sağlayarak insan ile direk iletişim kuran yeni JL1 Co-act Gripper ürünü için aldı.

Henrik A. Schunk bu ödülü SCHUNK Tarihi için bir kilometre taşı olarak görüyor. ‘’Ekibim ve ben SCHUNK JL1 Coact Tutucunun başarısından gurur duyuyoruz, Endüstri 4.0 ve dolayısıyla akıllı fabrikalara yönelik yüksek esneklikteki tutucu çalışmaları için atılan önemli bir adımdır.’’ Dedi. Hermes Ödülünün tarihinde ilk kez, ödül bir tutucu modülüne verildi. Ödül, Alman Ya-pay Zeka  Araştırma Merkezi başkanı, Prof. Dr. h. c. mult. Wolfgang Wahlster’ın başkanlığında-ki bağımsız jüri tarafından layık görüldü. SCHUNK, 2015 yılında Hermes Ödüllerinde ilk 5’e girmeyi başarmıştı ve dolayısıyla SCHUNK Egrip’ten sonra  teknolojik yeniliklerin liderliğine doğru ileriliyordu.(web tabanlı tutucu parmakları üretimine ilişkin 3D dizayn programı)

Akıllı Robot Tutucusu

Son yıllarda, önde gelen robot ve üretim makinalarının  tedarikçileri endüstriyel üretimin ve akıllı parçalarının  dijitalleşmesi ile ilgili çalışmaları ileriye taşımaktadır. 11,000 standart parça ile dünyanın en kapsamlı tutucu sistemleri  ve iş bağlama teknolojisi spektrumu ile SCHUNK, JL1 Co-act Tutucusu son teknolojinin mümkün kıldıklarını ile üretilmiştir. Endüstri 4.0 prensi-binin rehberliğinde geliştirilen HRC tutucusu, RAMI 4.0 klavuzuna göre tasarlanan merkezsiz kontrol mimarisi sunmaktadır. Diğer hiçbir tutucu modülünde olmayan, insan/robot işbirliği dahilinde maksimum verimlilik ve fonksiyonelliğe ulaşmak için  ‘’parçaya en yakın’’ ve ‘’insana en yakın’’  pozisyonunu kullanmaktadır. Tutucu içerisinde tam entegre olan kompleks sensör sistemleri ve merkezsiz yapay zeka, tutulan parçadan ve çevresinden sürekli bilgi almamızı, bilgiyi kullanmamızı ve duruma özel uygun reaksiyon vermesini sağlar. Bu amaçla, yenilikçi kinematikler ile donatılmış tutucu, parallel ve açısal tutmayı sağlar. Bu da alternative parça şekillerini tutmada maksimum esneklik sağlar. Parmaklardaki dokunma sensörleri tutma işlemini emniyetinden emin olmak için izler ve hassas parçaların hasar görmesini engellemek için tutma parametrelerini bağımsız olarak ayarlar. Özel olarak geliştirilen tutma stratejileri, bir iş parçasının veya isan elinin olduğuna bağlı olarak tutucunun gerçek zamanda doğru hareket etmesine izin verir.

İnsanlar ile İş Birliği için Güvenli Alan 

Akıllı tutma modülü yüksek esneklikteki Modern üretim prosesindeki HRC senaryolarına yol döşemektedir. Mevcut sonuçlara kıyasla SCHUNK Co-act Tutucu yüksek çeşitlilik ve esneklik için dizayn edilmiştir.

Entegre güvenlik alanı, insanların yakınındaki robotun sınırsız kullanım ve taşıma kabiliyetine izin verir.

Tüm durumsal, çevresel ve çalışma koşulları birkaç ‘duyu’’ ile izlenir.

Entegre edilmiş minyatür PC anında üretim verilerini analiz eder ve sanal olarak gerçek zaman-da cevap vererek kendi kendine öğrenmenin temellerini oluşturur. Tutucu, daha önce manuel olarak yapılan görevlerin otomasyonunu mümkün kılar, dolayısıyla verimlilikte hızlanma sağlanır. Aynı zamanda, satıriçi veri kazanılmış üretim zincirinden kazanılmış ve elde edilmiş bilgi, istikrarlı geliştirme yada üretim kontrolü için sürekli olarak daha yüksek seviyeli sistem-lere gönderilebilir.

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler