Connect with us

Etkinlikler

Akıllı otomasyon: Geleceğin artı değeri

Yayın Tarihi:

-

Baumüller 2017 Hannover Fuarında ağ bağlantılı otomasyon çözümlerini tanıtacak

 

Nürnberg’li otomasyon uzmanı Baumüller, 24 – 28 Nisan 2017 tarihleri arasında Hannover Fuarının 14. salondaki H12 numaralı standında “Integrated Industry – Creating Value” fuarının ana konusuna uygun çözümlerini  ziyaretçilerin beğenisine sunacaktır. Uzman ziyaretçiler, önsezili bir bakım için entegre sistemden hızlı ișletime alma ve üretim süresinde esnek uyarlamalar için ağ  bağlantılı görüntülemeye kadar çok sayıda akıllı üretim özelliği aracılığıyla Endüstri  4.0 çözümlerinin artı değerini deneyimleyecektir.

 

Maksimum Ağ Bağlantısı ile Esnek Üretim

 

Ağ bağlantılı çalıșan iki  uygulama  ve  robot  sistemi,  ağ  bağlantısı  ile  üretim  iyileștirmenin  nasıl elde edildiğini fuar standında gözler önüne serecektir. 3 akslı uygulamanın  paketleme ișlemi ve robot tarafından yapılan kaynaklama, Euromap 67 ara birimi  üzerinden iletișim kurulan bir ișlem ile gerçekleșmektedir. Her iki sistemde de, kumanda yazılımından tahrike kadar her șeyi kapsayan Baumüller’in komple çözümleri söz konusu. Bu șekilde Baumüller, makine modüllerinin üretim ișlemi için en verimli ve uygulamaya göre de esnek bir biçimde nasıl otomatik hale getirilebileceğini göstermektedir. Münferit modüller, sorunsuz bir șekilde komple sistemlere ve tesislere  kombine edilebilmekte ya da yeni veya mevcut sistemlere entegre  edilebilmektedir.

 

Sistem alanında, bileșen geliștirmelerinin yanı sıra özellikle yazılım ve görüntüleme alanında yenilikler ön plandadır. Bütünsel veri tabanları, geniș kapsamlı endüstriyel ağ sistemleri ve açık ara birimler, esnek ve verimli iletișim ve ağ bağlantısı için temel unsurlardır. Makine mühendisleri ve kullanıcıları, Baumüller yazılım modüllerinde, Baumüller bileșenlerinin ișletime alınmasını önemli derecede kolaylaștıran ve dolayısıyla  daha kısa piyasaya sürme süreleri ve daha yüksek hata güvenliği sağlayan ön programlı ve kapsamlı fonksiyonlardan yararlanmaktadır. Modüller, ilgili kumandanın programlama yüzeyine sorunsuzca bağlanabilir. Böylece ilave programlama çalıșmasına gerek kalmaz.

 

Ziyaretçiler, sergilenen çözümleri yerinde inceleyerek Baumüller görüntüleme sisteminin sezgisel kullanımı ve ağ bağlantısının avantajları konusunda  fikir  sahibi  olabilir. Kullanıcı, gerekirse üretim verilerinin görüntülenmesine akıllı telefon ve tablet üzerinden son derece rahat biçimde erișebilir.

 

Baumüller, makine mühendislerinin ya da kullanıcıların çeșitli hizmet modelleri ile birleștirebileceği sensör tabanlı makine izleme üzerinden, hizmet alanında ağ bağlantısı sunmaktadır. Durum izleme sistemi, makine kullanılabilirliğini artırırken  servis  ve  bakım  masraflarını  azaltmaktadır. Bu çözüm de, fuar standında genel paketin bir parçası olarak görülebilir.

 

Baumüller, yeni b maXX PCC04 nesli Box-PC’ler ile, ölçeklendirilebilir ve çok yönlü yeni bir kumanda platformunu kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Endüstri bilgisayarı oldukça fazla sayıda ara birim  sunmaktadır. Ayrıca  bu  bilgisayar  genișletilebilir özeliğiyle esnek bir makine konstrüksiyonu sağlar.

 

Uzaktan Bakım: Güvenlik Yazılımlı HMI

Ubiquity yürütme süresi ortamı, Baumüller’in Windows tabanlı tüm HMI’larında önceden kuruludur ve bir ana sunucu ile bağlanabilir

 

Endüstri sektöründe insan, makine ve sensör kullanımı giderek artmaktadır. Bu yenilikler yüksek verimli, akıllı ve esnek üretimi teșvik etmektedir. Elbette bununla beraber siber suç tehdidi de artmaktadır. Baumüller, endüstriyel güvenliğin sağlanması için Ubiquity ile birlikte makine ve tesislerin uzaktan bakımına dair güvenli bir çözüm sunmaktadır. Ubiquity yürütme süresi ortamı, Baumüller’in Windows tabanlı tüm HMI’larında önceden kuruludur ve bir ana sunucu ile bağlanabilir.

 

Baumüller, Ubiquity sahibi müșterilerine ișlem kontrolü iletișimi ile kolay ve güvenli bir uzaktan bakım hizmeti olanağı sunmaktadır. Böylelikle dünya çapında tüm makinelerin durumları izlenebilir ve ihtiyaç halinde hızlı ve hedef odaklı yanıt verilebilir. Bu hızlı ve hassas diyagnoz ve uzaktan hata giderme olanağı, zamandan ve masraftan tasarruf sağlar. Ubiquity, böylece makine üretkenliğini ve verimini artırır.

 

4.0 Hizmeti: Dijitalleșme ile Artan Kullanılabilirlik

BAUDIS IoT: Aslen önsezili bakım için kullanılan bu sistem, büyük veri analizi ile son derece yüksek bir artı değer olușturur.

 

Servis alanına gelen bir yenilik de BAUDIS IoT adı verilen ve kapsamlı seçenekleri olan tahmini bakım sistemidir. Geniș bir özetle ağ bağlantılı sistem; sensörlerden, BAUDIS IoT kutusundan ve büyük veri algoritmalarına sahip bir yazılımdan olușmaktadır. Verilerin tespit edilmesi, tahrikteki merkezi olmayan sensörler üzerinden gerçekleșir. Bu sensörler de motor durumunu tespit eder ve bu șekilde örneğin bir depolama hasarını  bildirebilir. Baumüller çözümünde tespit edilen veriler, BAUDIS IoT kutusu üzerinden  dağıtılır. Sistem, otomasyon bileșenlerinin ve sensörlerin üreticilerinden bağımsız olarak kullanılabilir ve dolayısıyla sorunsuzca yeniden düzenlenebilir.

 

Aslen önsezili bakım için kullanılan BAUDIS IoT, büyük veri analizi ile son derece yüksek bir artı değer olușturur. Bu șekilde temel olarak her türlü elektrikli  tahrik  sistemi  için planlanabilir bakım önlemleri sayesinde, üretimdeki makine ve tesis kullanılabilirliği maksimuma çıkarılır.

 

Ancak  BAUDIS  IoT’nin  yapabildikleri  sadece  bunlarla  sınırlı  değildir.  Onarım  için  esas  alınan  büyük veri  analizi,  ișlem  iyileștirmede  de  kullanılabilir.  Sistem ihtiyaç halinde  uyarı  verdiğinden,  izleme yardımı   ile   tesisler  hasar   görmeden   üretim   tesislerinin   verim  artıșları ve iș yükü sınırları iyileștirilebilir. Fabrika ve merkezlerin bir değerlendirme ünitesi ile yapılan ağ bağlantısı, karșılaștırma yapmaya ve bu șekilde farklı bir kullanıma  olanak  verir.  Verilerin uzun vadeli toplanması ve değerlendirilmesi sayesinde   tahrik   uzmanları, iyileștirme potansiyellerini daha iyi tespit edip uygulayabilir. Değerlendirme, istenildiği zaman en güncel haliyle mevcut olan algoritmalar  ile gerçekleșir. Böylece, sistem sürekli olarak daha akıllı hale getirilir ve üretim hatalarının önlenmesi için kendinden düzenlenen prosesler ile verimlilik artar.

 

Öne Çıkan Ürün Özellikleri

 

Baumüller mühendislik uzmanları tarafından otomatize edilen ve kumanda ünitesinden tahrikine kadar   Baumüller   komple   sistem   ile   donatılmıș   olan   șeffaf   poșet   makinesi   örneği   vasıtasıyla otomasyon ve tahrik üreticisi, makine modüllerinin münferit uygulamalar için nasıl optimize edilebileceğini ve komple makine ile    tesislere   sorunsuz   biçimde nasıl  yansıtılabileceğini göstermektedir.

Kompakt servo motor serisi DSC’nin bir türü olarak son derece düșük ara torku ile kendine  hayran bırakan  servo  motor  serisi  DSH,  2016 sonundan  itibaren  piyasaya  sürülmüștür.  Dolayısıyla  DSH, Baumüller  tahrik  elektroniği  ile  birleștirilmiș  halde  son  derece  yüksek hassasiyet ve en iyi kontrol kalitesini gerektiren uygulamalar için de uygundur.

Baumüller DST2 yüksek torklu motorlar devir sayılarının artırılması ve performans artıșları ile bir kez daha iyileștirilmiști.

 

Bunun yanında motor portföyündeki DS2 servo motorlarda ve yüksek tork model serisi DST2’lerde güç ve devir sayısı bakımından çeșitlilik artıșı olmuștur. Baumüller, pazardaki en geniș motor yelpazesi ile çeșitli  yüksek  torklu motorların yanı sıra çok sayıda sürüm ve yapı boyutunda da ana tahrikler ile verimli ve ölçeklendirilebilir servo motorlar sunmaktadır.

Fotopraf AÇıkalması: Çoklu aks ayarlayıcı b maXX 5800, altı adede kadar ölçeklenebilir aksa ve böylece birden fazla tahriki olan makinelerde son derece kompakt bir çözüme sahiptir.

 

Tahrik elektroniğinde de aynı șekilde yenilikler  söz  konusudur. b  maXX  5800,  altı  aksa  kadar birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilir. Dolayısıyla  örneğin  Gantry  aksları  bir  bilgisayar  ünitesi içinde ayarlanabilir. Bunun anlamı, bu çözümün akslar arasında endüstriyel ağ sistemi olmadan meydana gelmesi ve 62,5  µs’lik son derece  hızlı iletișim ve tepki sürelerinin elde edilebilmesidir. Böylelikle endüstriyel ağ iletișiminin ölü zamanları kaybolur, izleme hatalarının önüne geçilir ve de dinamik ve doğruluk artar.

 

Merkezi olmayan akıllı b maXX 2500 servo tahrik de ürünün diğer bir öne çıkan özelliğidir. Baumüller, b maXX 2500 modelinde kanıtlanmıș b maXX 3300 serisi invertörlerini sağlam DSD2, DSC ve DSP1 servo motorlar  ile  birleștirmektedir.  Dolayısıyla  son  teknolojiye  sahip  alanlar  için entegre  elektronikli kompakt bir tahrik ortaya çıkar. b maXX 2500, entegre güvenlik teknolojisine sahiptir ve desteklenen endüstriyel  ağ sistemlerinin çokluğu sayesinde ağ bağlantılı tahrik  yapılarına esnek biçimde entegre edilebilmektedir.

 

Dünya Çapında 4.0 Yașam Döngüsü Yönetimi

 

Baumüller, șirketler grubu olarak otomasyon bileșenlerinin geliștirilip üretilmesinin yanı sıra makine ve  tesis  inșası  ile  makine  ișletmecileri  için  çok  sayıda  servis  hizmetini  kapsamaktadır.  Böylece Baumüller,  projelendirme  ve  konstrüksiyondan  bașlayarak  montaj  ve  ișletime  alma  așamasından onarım, retrofit ve depolamaya kadar, makinelerin ve tesislerin tüm yașam döngüleri boyunca destek sunmaktadır.

 

Makine mühendisleri ve ișletmecileri, Hannover Fuarında Baumüller kardeș firması olan Nürmont’un servis   uzmanlarından   ve   Baumüller   tamir atölyesinden,   üreticiden   bağımsız   onarım,   bakım, depolama ve montaj  konularında danıșmanlık hizmeti alma fırsatına sahip olacak. Dünya çapında 4.0’ın üzerinde  șubesi  ile  Baumüller,  küresel  arenada  on  yılları  așkın  lokal  ve  global  deneyimi  ile güvenilir bir servis partneridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorularınız ve ürün talepleriniz için bize yazın!

Makale veya haberde geçen ürünler hakkında bilgi almak ve talepte bulunmak için destek@uretimtek.com adresimize yazabilirsiniz.

 

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com