Connect with us

Redüktörler

Enerji verimliliğinde büyük kazanç “yüzde 28’lik enerji tasarrufu sağladık”

Published

on

Enerji verimliliği projelerinde esas tasarruf, motorlarının verimlilik sınıflarındaki iyileştirmeden ziyade verimliği yüksek redüktörler kullanılmasıyla sağlanıyor.

Ülkemizde son yıllarda enerji verimliliği üzerine birçok çalışma yapılmakta ve özellikle son kullanıcıların üzerinde durduğu IE2, ve IE3 motor kullanımı yönünde yapılan iyileştirmeler ile enerji verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu iyileştirmeler yapılırken, sadece motorlar üzerinde durulmakta, fakat bu motorların çeşitli mekanik ekipmalar ile çalışmakta olduğu göz ardı edilmektedir.
ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE TASARRUF

Genel anlamda düşünüldüğünde, söz konusu ekipmanlar içerisinde en yaygın olanlarından biriside redüktördür. Dolayısıyla, siz motorlarınızda ne kadar iyileştirme yaparsanız yapın, motorun tahrik ettiği redüktörün verimi, sizin enerji verimliliğinizi direkt olarak etkilemektedir.

Yapılan incelemeler, Türkiye’deki konveyör hatlarında çok yüksek miktarda sonsuz vidalı redüktör kullanılmakta olduğunu işaret etmektedir.

Söz konusu sonsuz vidalı tip redüktörler, çelik vidanın bronz dişliyi tahrik etmesi prensibi ile çalışmakta olup, netice itibariyle vida ve çark arasında bir sürtünme oluşmakta ve bu durum da redüktörlerin verimlerini büyük ölçüde düşürmektedir.

Nord Drivesystems olarak, üzerinde sürekli olarak durduğumuz konu verimliliğin arttırılmasıdır. Bu bağlamda, yeni tasarımımız olan 2 kademeli konik dişlili Alüminyum gövdeli redüktörlerimiz kullanıcılardan çok olumlu geri beslemeler almaktadır.

Bu tasarımı yaparken, sonsuz vidalı redükörler gibi hafif olmasının yanında, gıda fabrikaları için özellikle hijyenik olması Alüminyum gövde ve daha yüksek verim için çelik konik dişli sistemi kullanılmıştır.

Nord Drivesystem‘in yeni tasarımı olan, bu 2 kademeli konik dişlili alüminyum gövdeli redüktörlerimiz ile enerji verimliliği

üzerine yapmış olduğumuz çalışmaların son kullanıcılarda son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve 2014 yılında, özellikle Gıda ve Seramik sektörlerinde, çözüm sunmuş olduğumuz konveyör redüktörleri ile yüksek enerji tasarrufu sağladığımızın altını önemle çizmeliyiz.

Geçtiğimiz yıl içersinde, seramik sektöründeki konveyör hattı için çözüm sunduğumuz bir proje ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmayı sizlerle paylaşmak isterim.

Son kullanıcının eski tesislerindeki konveyör tahriklerinde düşük verimli, kullanım ömürleri kısa ve bakım maliyetleridir.

Nord Drivesystems olarak, üzerinde sürekli olarak durduğumuz konu verimliliğin arttırılmasıdır. Bu bağlamda, yeni tasarımımız olan 2 kademeli konik dişlili Alüminyum gövdeli redüktörlerimiz kullanıcılardan çok olumlu geri beslemeler almaktadır.

Bu tasarımı yaparken, sonsuz vidalı redükörler gibi hafif olmasının yanında, gıda fabrikaları için özellikle hijyenik olması Alüminyum gövde ve daha yüksek verim için çelik konik dişli sistemi kullanılmıştır.

Nord Drivesystem‘in yeni tasarımı olan, bu 2 kademeli konik dişlili alüminyum gövdeli redüktörlerimiz ile enerji verimliliği

üzerine yapmış olduğumuz çalışmaların son kullanıcılarda son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve 2014 yılında, özellikle Gıda ve Seramik sektörlerinde, çözüm sunmuş olduğumuz konveyör redüktörleri ile yüksek enerji tasarrufu sağladığımızın altını önemle çizmeliyiz.

Geçtiğimiz yıl içersinde, seramik sektöründeki konveyör hattı için çözüm sunduğumuz bir proje ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmayı sizlerle paylaşmak isterim.

Son kullanıcının eski tesislerindeki konveyör tahriklerinde düşük verimli, kullanım ömürleri kısa ve bakım maliyetleri yüksek olan sonsuz vidalı redüktörler kullanılmıştı.

Nord Drivesystems olarak, son kullanıcı bir müşterimiz ile katalog değerleri üzerinden yapmış olduğumuz hesaplamalarda, helisel konik redüktörlerin, sonsuz vidalı redüktörler göre yaklaşık %30 daha fazla verim sağladığı belirlendi. Bu çalışmayı yaparken birçok şirket sadece enerji verimliliği konusunda yüksek verimli (IE2) motorlar üzerinde dururken, bizler mekanik verimi arttırarak daha az enerji maliyetini hedefledik.

Bunun yanında yapmış olduğumuz maliyet çalışmasında, helisel konik redüktörlerin ilk yatırım maliyetlerinin %50 daha fazla olmasına rağmen, enerji verimli redüktörler olmaları neticesinde, bu aradaki maliyet farkını kısa sürede amorti edileceği, ömür olarak da bu redüktörlerin sonsuz vidalı redüktörlere göre çok daha uzun süreli çalışacağı göz önüne alındığında, ilerleyen yıllarda son kullanıcıya ciddi anlamda kazanç sağlayacağı sonucunda ulaştık.

Söz konusu çalışmaların neticeleri ve ülkemizde son yıllarda, tüm sektörlerde ama bilhassa enerji yoğun sektörlerde üzerinde durulan, Enerji Verimliliği konusu ışığında, helisel konik redüktör kullanılması karararını verdiler. Neticede, bu projede hedef alınan konular daha az

bakım maliyeti ve daha az elektrik tüketimiydi ve alınan bu karar son kullanıcının doğru yolda ilerleyişinin başlangıcıydı.

Biraz daha detay vermek gerekirse; yeni tasarımız olan alüminyum gövdeli iki kademeli helisel konik redüktörleri, diğer redüktör üreticilerinin bu redüktörler büyüklüklerinde döküm gövde olması ve 2 kademe dişli yerinde 3 kademe dişli kullanması bizim rakiplerimiz arasından

öne çıkmamızı sağlıyor. Tabi ki sadece bu özellikler, redüktörlerin seçimi için kriter değildir. Bunun yanında kalitesi, uzun ömürlü oluşu ve bir Dünya markası olması da son kullanıcıların Nord redüktörleri seçmesinde belirleyici kriterler olmaktadır.

Bu projenizde hedeflenen enerji verimliliği ve düşük bakım maliyeti kriterleri ile ilgili sonuçlar nasıl olmuştur?

Projenin başından itibaren, yapmış olduğumuz enerji verimliliği çalışmasında %30 civarında bir enerji verimliliği hedefliyorduk.

Proje çalışmamız esnasında, konveyör hatlarının devreye alınması sırasında, tam kapasite çalışırken çeşitli ölçümler gerçekleştirdik. Bu ölçümlerde,

mukayese yapabilmek adına, hatta bağlanan sonsuz vidalı ve konik helisel redüktörlerin akım değerleri üzerinden ölçümler yaptık. Ölçümlerimiz esansında, örneğin, aynı güç değerine sahip motorların akım değerleri, sonsuz vidalı redüktörler 1,61A iken, 2 kademeli konik redüktörlerde bu değer 1,26A olarak tespit edildi.

Bu ölçümlerin tamamlanmasını takiben yapılan tespitlerde % 28‘lik bir enerji tasarrufu sağladığımız sonucunda ulaşıldı.

Bu değerler de bizlere gösteriyor ki, katalog değerleri üzerinden yapmış olduğumuz hesaplamalar ile fabrika çalışma şartlarındaki reel değerler bir biri örtüşmektedir.

Bir diğer hedefimiz olan düşük bakım maliyeti konusunda ise, müşterimiz ile yaptığımız çalışmada, daha önce konveyörlerde kullanılan sonsuz vidalı redüktörlerde, işletme şartlarının tozlu oluşu sebebiyle keçelerden çok kısa sürede yağ kacaklarının meydana geldiği ve bunun da redüktörlerin ömürlerinin çok kısa olmasında sebebiyet verdiği tespitleriyle karşılaştık.

Nord Drivesystems olarak yeni tasarımız olan 2 kademeli kademeli alüminyum gövdeli helisel konik redüktörlerde rakiplerimizin kullandıkları keçelere göre yaklaşık 2 kat daha büyük keçeler kullanılarak sızdırmazlığı ve aşınmazlığı en üst seviyelere çıkardık.

Yine sahadan örnek vermek gerekirse, yaklaşık 1 yıldır yeni konveyör hattında çalışan 2 kademeli alüminyum gövdeli helisel konik redüktörlerde böyle bir sorun ile karşılaşmadık.

Bunun yanında, yapısı gereği sonsuz vidalı redüktörler moment üretimi için kullanılan dişli seti bronz ve çelik dişliden meydana gelmektedir.

Bu iki dişli çalışırken aralarında sürtünme oluşmaktadır ve bu da zamanla çelik dişlinin bronz dişliyi yemesine, dolayısıyla bir sınırlı bir ömrünün olmasına, ve zamanla kullanılamaz hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

2 kademeli alüminyum gövdeli helisel konik redüktörlerde ki dişliler çelik malzemeden üretildiğinden ve çalışma sırasında bir aşınma söz konusu olmayacağından, bu redüktörlere gerekli bakımlar yapılması şartı kaydıyla, çok uzun seneler kullanılabilinmektedirler.

Bu iki konu son kullanıcılar için bakım maliyetlerinin düşeceği konusunda ciddi anlamda ışık tutmaktadır.

Sonuç olarak, sahadan alınan reel neticeler, projenin başında hedeflediğimiz enerji verimliliği ve düşük bakım maliyeti hedeflerimizin gerçekleştirdiğini açıkca teyit etmektedirler.

Dolayısı ile NORD Drivesystems olarak, son kullanıcıların enerji verimliliğinin esasları açısından kapsamlı ve iyi bir şekilde bilgilendirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Ancak bu şekilde, bilinçli tüketici, kullanıcılar olarak, makine imalatçıları veya ekipman imalatçılarının pazara sunulan ekipman ya da makinelerin standartlara uygun, yüksek verimlilik değerlerine sahip olmaları yonünde talep ve isteklerde bulanacaktır.

Bu bağlamda, enerji verimliliği, şirketler bazında irdelendiğinde, yatırımın kısa sürede geri dönmesi sağlandığı gibi, ülke ekonomisi bazında bakıldığında, toplam enerji ihtiyacımızın azaltılması yönünde de pozitif katkılar sağlayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için
Onur TEPE
Makina Mühendisi
İstanbul Anadolu Yakası, Güney & Doğu Marmara Bölge
Satış Müdürü
İstanbul Anatolian Side,Southern & Eastern Marmara Region
Area Sales Manager
Tel +90 216 593 32 37-122 Faks +90 216 593 33 68
GSM +90 533 251 13 13 E-Mail. onur.tepe@nord.com|

 

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Redüktörler

Yılların eskitemediği Dişsan kalitesiyle 30 yıldır durmayan redüktör!

Published

on

By

Redüktör ve kaplin üretimindeki kalitesiyle pek çok endüstrinin yanı sıra, ağır sanayiye sunduğu çözümlerle zorlu uygulamaların kahramanı olan Dişsan Redüktör, sahada yılların eskitemediği ürünleriyle anılıyor. Demir-çelik sektöründe çalışan ve bugüne kadar herhangi bir tadilat işlemi görmeyen Dişsan Redüktör, tam 30 yıldır çalışıyor. Yarım asrı aşan üretim ve mühendislik birikimi, esnek proje ve imalat yapısı ile pek çok uygulama alanı için en verimli çözümleri tasarlayan ve üreten Dişsan Redüktör, kalitesiyle ağır sanayi sektörlerinin ve zorlu uygulamaların aranan markası olarak öne çıkıyor. Sahada arızalanmayan ürünleriyle anılan Dişsan’ın görselde yer alan redüktörü, montajının yapıldığı 1993 yılından bu yana ilk günkü performansıyla çalışıyor.

Dişsan Redüktör’ün demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisi için 30 yıl önce montajını yaptığı redüktör, yıllık periyodik bakımları dışında herhangi bir tadilat işlemi görmeden çalışmayı sürdürüyor. Dişsan Redüktör mühendisliği ve kalitesinin yanında, kullanıcının zamanında ve eksiksiz yaptığı bakımla ilk günkü performansını aratmayan ürün, yarı mamul hazırlama biriminde konveyör redüktörü olarak günlük ortalama 20 saat çalışmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Dişsan Redüktör Satış Müdürü Servet Reyhanoğlu, “Dişsan Redüktör kurulduğu ilk günkü vizyonuyla ürün üretmeye devam etmektedir. 53 yılı geride bırakan bir işletme olarak sahada henüz ulaşamadığımız nice bu tarz hikayelerin olduğunu biliyoruz. Dişsan’ı bir dünya markası yapan bu anlayışı, bizden sonraki nesillere de aktararak yolumuza devam edeceğiz” diyor.

Continue Reading

Redüktörler

Ağır sanayide kalitesini kanıtlamış MOTOX / MOTOX-N Serisi motorlu redüktörler, sektöre hizmet etmeye devam ediyor

Published

on

By

Fazıl Rulmancılık Endüstriyel Ekipman A.Ş. sektörde 40 yılı aşkın tecrübesi ile ağır sanayi sektöründe güç aktarım sistemleri alanında hizmet veriyor. Motox / Motox-N Serisi redüktörlerde Türkiye yetkili bayisi ve çözüm merkezi pozisyonu ile hizmet alanını genişleterek devam eden Fazıl Rulmancılık; en zor çalışma şartlarında, kusursuz performans aranan noktalar için tasarlanmış Motox, Motox-N Serisi redüktörlerde orijinal yeni ürün, orijinal yedek parça temini ile birlikte bakım ve servis taleplerine de cevap veriyor.

MOTOX – MOTOX-N Serisi motorlu redüktörlerin üretim programını 2021 yılının mart ayı itibarıyla devralan STEINLEN ELEKTOMASCHIENBAU GBMH, ürün gamında bir değişiklik yapmadan üretimi sürdürüyor. MOTOX dişli motorlar, birçok olası kullanıma bağlı ortaya çıkan gereksinimleri karşılayabilecek kombinasyon ve çözümler içerir.

MOTOX portföyü, 0,09 ila 200kW güç aralığında dişli motorlar sunar. Tüm çalışma koşulları dikkate alındığında, enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak CO2 emisyonlarının azaltılmasına ilişkin AB Yönetmeliği’nin spesifikasyonlarına sürekli olarak uyulur.

Bir MOTOX dişli motor satın alındığında; IEC 60034 uyarınca minimum verimliliklere dayalı ve 640/2009 sayılı AB düzenlemesine uygun olarak, her zaman premium verimlilikte (IE3) enerji tasarruflu bir motor kullanılacağı anlamına gelir. Buna ek olarak tüm 2 kademeli redüktörlü motorlar %96’nın üzerinde bir verimle karakterize edilerek; enerji tasarrufu ve sonuçta işletme maliyetlerini azaltmaya odaklanır. Tüm Motox- Motox-N Serisi redüktörler yüksek dikey yükleri karşılayabilmek için bir üst gövdeye çıkmadan aynı gövdede daha büyük mil çapları ile temin edilebilir.

Bu sayede daha uzun servis ömrü hizmete devam edebilir. Bu seçeneği en geniş alanda MOTOX / MOTOX-N Serisi motorlu redüktörler sunabilir.

https://www.fazilrulman.com.tr/

Continue Reading

Trendler

Güç Aktarım Sistemleri - Redüktörler, Rulmanlar, Motorlar, Sürücüler sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et