Connect with us

Genel

Daha uzun takım erişimi ile üretkenliği iyileştiren geliştirmeler gereklidir

Yayın Tarihi:

-

Yazar: Christer Richt, Sandvik Coromant
Komponent işleme için konu kesme takımları olduğunda üretkenlik iyileştirmesi için odaklanılacak nokta birçok durumda kesici kenarın yapabilecekleridir. Birçok doğrudan sürekli iyileştirme burada gerçekleştirilebilir. Ancak, komponent özellikleri değiştiği ve işlemede takım kullanma mesafesinin daha etkili bir faktör olması nedeniyle, kesici kenarın işlenmekte olan parçaya nasıl gireceğine daha fazla odaklanılmalıdır. Kullanma mesafesi titreşim yatkınlığı anlamına gelir ve çok daha hafif kesme ve takım yaklaşması bunlara karşı koyabilir, eğer bir takımın bir delik veya kaviteye girmesi gerekiyorsa sapma kuvvetlerine maruz kalacak ve bu da titreşime yol açacaktır.

Modern titreşim sönümleme üretkenliğin, proses güvenliğinin ve kalitenin artırılmasını hedefler.

Modern titreşim sönümleme üretkenliğin, proses güvenliğinin ve kalitenin artırılmasını hedefler.

Titreşim sönümlemeli takımlar

Titreşim sönümlemeli takımlar bir süredir piyasadadır ve önemli bir gelişim göstermiştir. Modern teknoloji 1970’lerde Sandvik Coromant tarafından sunulan ilk yenilikçi takımların çok ötesine geçmiştir. İlk versiyonlar bazı ‘imkansız’ operasyonları mümkün hale getirmesi için kullanılmıştı ve bazı durumlarda takım kullanma mesafesi çapın on katına kadar çıkıyordu. Silent Tools (Sessiz Aletler) titreşim sönümlemeli takımlar alanında bugün son teknolojiyi temsil etmektedir ve kapsamlı uygulama deneyimi ve Ar-Ge ile geliştirilmiştir. Bu nedenle modern titreşim sönümleme sadece problem çözücü olarak değil aynı zamanda esaslı bir üretkenlik artırıcı olarak yeni alanlar bulmaktadır. Silent Tools (Sessiz Aletler), daha uzun takım erişimi gerekli olduğunda problemlerin çözümü için geniş kapsamlı uygulanan bir konsept haline gelmiştir. Günümüz teknolojisi problem çözümlemeden üretkenlikte gerçek iyileştirmelere doğru gelişmiştir ve yüksek işleme güvenliği ile dar toleranslar elde edilmiştir.

İki sönümlemeli frezeleme adaptörü tipi 4-5 ve 6-7 x D kullanma mesafeleri sunar.

İki sönümlemeli frezeleme adaptörü tipi 4-5 ve 6-7 x D kullanma mesafeleri sunar.

Daha uzun erişimi gereken delik tornalama, delik işleme, kesme ve kanal açma ve freze operasyonları ile bugün çok daha fazla karşılaşılmaktadır ve bazı durumlarda aynı iş parçasında birden fazla tipte operasyon uygulanması gerekmektedir. Şimdiye kadar, birçok uzun kullanma mesafesi uygulaması, kabul edilebilir üretim elde etmek için düşük seviyelerde işleme performansı anlamına gelmekteydi. Bunun nedeni takımdaki çatırdamanın işleme güvenliği riskleri, komponent kalite problemleri, aşırı ses seviyesi, kısa takım ömrü – ve hatta hurda komponentler anlamına gelmekteydi. Bu nedenle, ilgili kesici kenar için mümkün olandan çok daha düşük kesme değerleri uygulanmaktaydı ve bu da daha yüksek işleme maliyeti ve daha uzun üretim sürelerine neden oluyordu.

Freze
Frezelemede prosesin doğası gereği darbeli kesim işlemleri nedeniyle titreşim yatkınlığı oluşmaktadır. Uzun takım erişimi ile birleşince daha fazla sayıda freze operasyonu titreşim yatkınlığına sahip hale gelmiştir. Titreşim oluşturan yatkınlıklara karşı çok fazla şey yapılabilir, bunlar arasında doğru frezeleme takımı ve takım yolunun uygulanması bulunmaktadır. Ancak takım kullanma mesafesi – fener mili ucundaki takım tutucu flanşından kesici kenara kadar olan mesafe – adaptörün çapının üç katını geçtiğinde, bugünün standartlarına uygun şekilde yeterli seviyede işleme gerçekleştirmek için ek önlemler gereklidir.

Takım çapının dört katı ve daha fazlasına kadar frezelemede takım erişimi için artan ihtiyaç nedeniyle, titreşimin üretkenliği sınırlayan etkilerinin üstesinden gelmek için artan bir talep bulunmaktadır. Özellikle eksenel kesme derinliği ve ilerleme hızı düşük tutulmalıdır, bu da talaş kaldırma oranlarını doğrudan beklenen seviyenin altında tutar. Daha uzun bir takım hem frezeleme hem de delik tornalama için birçok durumda zorunludur. Örneğin, çok-amaçlı bir tezgahta, B ekseni fener mili çoğunlukla erişimi engeller ve daha uzun takım erişimine ihtiyacı artırır.

Titreşim yatkınlıkları ile mücadelede, titreşim büyüklüklerinin daha hassas bir şekilde minimuma indirilmesi için ek parametreler geliştirilmiştir. Bu bir alanda tipik olarak görülen titreşimin daha yüksek derecede belirlenmesi ve nasıl sönümleneceğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Daha yüksek işleme hızlarında daha düzgün metal kesme elde etmek için mevcut Ar-Ge çalışmalarının bir parçası olarak, know-how ve deneyim sönümleme teknolojisinin tasarımına ve uygulanmasına önemli katkı sağlamıştır.

Yüksek mukavemet, yüksek stabilite takım tutucu sistemleri için Coromant Capto kullanın

Yüksek mukavemet, yüksek stabilite takım tutucu sistemleri için Coromant Capto kullanın

Titreşimler işlemede tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak bugün proses veya sonuçlar için herhangi bir tehdit ve problem oluşturmayacak seviyelere indirilebilirler. Bu gelişmiş simülasyon yöntemleri ve ekipmanları ile birlikte ölçüm sistemlerinin kullanılması ve takım üzerine etki eden kuvvetlerin etkilerini karşılayacak yapısal dinamiklerin anlaşılması ile mümkün hale gelmiştir. Bu geliştirme çalışması, özel takım kullanma mesafeleri için işlevlerin hassas bir şekilde belirlenmesi yeteneği ile birlikte sönümleme özelliğinin gerçekten uzatılmasını sağlamıştır.

Yüksek mukavemet, yüksek stabilite takım tutucu sistemleri için Coromant Capto kullanın

Yüksek mukavemet, yüksek stabilite takım tutucu sistemleri için Coromant Capto kullanın

Frezeleme için yeni standart adaptörler, performanstan ödün vermeden takım erişimi sağlar. Bu adaptörler, iki farklı adaptör alanı tipi için tipik olan titreşim büyüklüğünü minimuma indirmek üzere geliştirilmiştir. İki özel ölçüde sönümlemeli adaptör bulunmaktadır, adaptör çapının dört ile beş katına kadar ve altı ile yedi katına kullanma mesafesi. Bu aralığın dışındaki erişimler özel tasarlanmış sönümlemeli adaptörler ile karşılanmaktadır (bu bağlamda takım kullanma mesafesi fener mili ucundaki takım tutucu flanşından kesici kenarı kadar olan mesafedir). Frezelemede daha uzun takım erişiminde en çok kullanılan alanlarda bu adaptörler kullanılmaktadır ve yeni sistem tarafından elde edilen üretkenlik artışı adaptör yatırımının kısa süre geri ödenmesini sağlamaktadır.

Bu frezeleme adaptörleri eksenel kesme derinliğinde artışa ve daha yüksek ilerleme hızlarına imkan tanır. Bu, komponent özelliklerinin ötesinde çok daha yüksek üretkenlik ve yeni işleme boşluğu potansiyeli yaratmaktadır, örneğin daha geniş yüksek çaplı frezeleme takımları programı. Yeni potansiyel aynı zamanda daha uzun kullanma mesafesi veya daha yüksek üretkenlik ile birlikte daha uzun takım erişimine çevrilebilir.

Büyük delik işleme baraları 10 x D'ye kadar tornalama için Coromant Capto C10 arabirimlerine sahiptir.

Büyük delik işleme baraları 10 x D’ye kadar tornalama için Coromant Capto C10 arabirimlerine sahiptir.

Delik tornalama
Delik tornalama daha geniş kapsamlı takım kullanma mesafeleri içermektedir. Deliklerin uzunluğu birçok komponentte çok fazladır, çapın dört ile on dört katı arasında zorlu delik işleme barası kullanma mesafeleri gerektirir. Takımın doğru seçimi ve uygulanması operasyonun sonucu için çok önemlidir, çünkü delik tornalama titreşim yatkınlığına karşı daha hassastır. Sönümleme mekanizmasının kesici kenarın mümkün olduğunca yakınında bulunması herhangi bir titreşim yatkınlığına en iyi cevabı veren bir avantajdır.

Normal çelik delik işleme baraları çapın dört katına kadar kullanma mesafeleri için yeterlidir. Yekpare karbür delik işleme baraları çapın altına kadar kullanma mesafeleri için uygundur. Daha uzun kullanma mesafeleri ile delik tornalama için sönümlemeli delik işleme baraları gereklidir. Çelik sönümlemeli baralar çapın on katına kadar kullanma mesafesine sahip delikleri işleyebilir ve karbür takviyeli sönümlemeli baralar çapın on dört katına çıkabilir. Kanal açma ve diş çekme ise genelde daha düşük kullanma mesafesi imkanlarına sahiptir. Ayrıca, bağımsız takım tezgahları kendi stabilite kısımlarına sahiptir – işleme sırasında tezgahın reaksiyon gösterdiği frekans alanları. Bu nedenle titreşim sönümlemeli standart takımlar, mümkün olduğunca geniş bir frekans alanında yeterli oranda çalışmaları için geliştirilmiştir.

Delik çapları
Delik çapları – ve sonuç olarak sönümleme özelliklerine sahip delik işleme barası çapları – önemli oranda değişkenlik gösterir. 10 ile 250 mm arası standart takımlama konseptleri ile, daha büyük çaplar ise özel tasarlanmış takım çözümleri ile karşılanır.

Delik tornalama için sönümlemeli bir delik işleme barası kullanılmasının üç nedeni vardır: tolerans ve yüzey kalite seviyelerinin korunması; en düşük sayıda paso ile işleme süresinin minimuma indirilmesi ve rekabetçi, ekonomik işleme hızlarının kullanılması. Üretkenlik ve güvenlik buradaki anahtar kelimelerdir, çünkü birçok komponent üretimde rekabet baskısı altındadır.

Bugün delik tornalama için delik işleme barası ve kesme başlığı kombinasyonlarının bulunması işleme için avantaj oluşturmaktadır. Daha küçük çaplarda işleme için (20 mm altındaki delikler) farklı T- ve D-şekilli kesici uç tipleri operasyonlar için optimizasyon imkanları sunmaktadır, örneğin tolerans limitleri sert parça tornalamaya çok yakın olduğunda. 20 mm veya üzerinde çaplar için değiştirilebilir kesme kafası/başlığı esneklik, güvenlik ve verimli takım işleme için önemli bir rol oynar. ISO-standardında Coromant Capto modüler takımlama bağlamaları ve tırtıklı kilitleme (SL) arabirimleri en uygun çözümlerin sağlanmasında anahtar bir rol oynar. SL hızlı değiştirme ve ayar fonksiyonları ayar, performansı iyileştirmek ve çok sayıda değiştirilebilir kesici uç sunmak üzere tasarlanmıştır.

Geniş delik işleme baraları çapın on katına kadar kullanma mesafelerinde 100 mm üzerindeki deliklerde delik tornalama için Coromant Capto C10 arabirimlere sahiptir ve yüksek talaş kaldırma oranlarında yüksek kalitede delikler sunar. Bu hızlı değiştirme fonksiyonu delik işleme baralarının yüksek doğruluk ile hızlı ayarlanmasına imkan tanır. Bu genelde düz yataklı tornalarda ve nispeten daha geniş deliklerin gerçekleştirildiği ağır yük işlemeler yapılan büyük işleme merkezlerinde yaşanır.

Yüksek basınçta kesme sıvısı uygulaması delik tornalamada önemli bir rol oynayabilir. Talaş kontrolü ve boşaltma kesme sıvısı nozulları kesici kenar arkasında kullanılması ile iyileştirilir, tesisteki kesme sıvısı imkanları tezgahta en uygun şekilde kullanılır. Benzersiz nozullar sıvıyı kesme bölgesine doğrudan yönlendirir, talaş kırma ve talaşların delik içerisinden çıkarılmasını ve talaş konveyörlerine alınmasını kolaylaştırır. İşleme merkezlerinde hızlı değiştirmeli takım tutucu sistemlerinin uyarlanması, örneğin, talaş kontrolüne yardımcı olmak için daha yüksek kesme sıvısı basıncı kullanılması ile hızlanmıştır. Bunlar entegre bağlantılara ve beslemeye sahiptir, dışarıdan borulama ise takım değiştirme süresinin önemli oranda uzun olmasına neden olur. Optimize edilmiş kesme üniteleri önceden ayarlanmış ve sabitlenmiş nozullara sahiptir, tezgahta ayar süresini azaltır.

Doğru yapın
Delik tornalama için doğru yöntemler performans, güvenlik ve sonuçlarda önemli farklar yaratabilir. Bunun bir örneği Sandvik Coromant 3-paso yöntemidir; burada programlama içerisinde gerekenden daha büyük bir çap mevcuttur. Avantajlar, normalde yapılması için yarım saat harcanması gereken dar bir toleransa getirilmesi gereken bir finiş işleme operasyonu beş dakikada gerçekleştirildiğinde daha belirgin hale gelir. Süredeki bu önemli düşüşün nedeni, gereksiz derecede küçük kesmeler kullanan sonucu belirsiz pasoların önlenmesidir.

Kötü üretkenlik kesme işlemi hassas deliklerin işlenmesini kolaylıkla engelleyebilir, çünkü kesici kenar doğru bir şekilde kavramaz ve ölçüm için çok sayıda duruş gereklidir. Bu yöntem minimum sayıda doğru kesim içerir. Bu çapın üç ile on dört katı arasındaki kullanma mesafelerinde tüm delik tornalamalar için uygundur, bunlar için normal, önerilen kesme değerlerinde tüm malzeme tiplerinde 13 mm ve üzerinde çapa sahip takımlar gereklidir.

 

Sorularınız ve ürün talepleriniz için bize yazın!

Makale veya haberde geçen ürünler hakkında bilgi almak ve talepte bulunmak için destek@uretimtek.com adresimize yazabilirsiniz.

 

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com