Connect with us

Aktüatörler

Farklı proses şartlarında üç eksenli kelebek vanaların kullanımı

Yayın Tarihi:

-

Farklı proses şartlarında üç eksenli kelebek vanaların kullanımı

BÜLENT KORKMAZ

Ürün Satış Müdürü

Kaçak Emisyonları onlarca yıldır çevremiz için ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Uçucu organik bileşiklerin (UOB) salınımı, rafinerilerden enerji santrallerine, endüstriyel üretim aşamasında tüm şirketlerin çözmek için uğraştığı bir problem olarak karşılarına çıkmaktadır. EPA’ya göre, kömür-yakıtlı elektrik santralleri global elektrik üretiminin %42’sini oluşturmasına karşın, Sülfür Dioksit (SO2) salınımlarının büyük bir çoğunluğu, Nitrojen Oksit (NOx) salınımlarınınsa büyük bir yüzdesi bu santrallerden kaynaklanmaktadır. Asit Üretim Tesislerinde ise, binlerce ton benzer kaçak emisyonların yanı sıra sülfürik asit buharları da her yıl atmosfere salınmaktadır. Kaçak emisyonlarda aşırı miktarda UOB varlığı kanser ve solunum rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmesinin yanı sıra aynı zamanda atmosferik değişiklikler ve hava kirliliği ile de ilişkilendirilmiştir. Dünya genelindeki kaçak emisyonlarına karşı sert önlemler alarak kirliliği azaltmak isteyen Devlet Ajansları, üreticilere çok daha sıkı düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelere uymamak şirketlere milyonlarca dolarlık ceza getirebileceği gibi, emisyon formunda ürün kayıpları sebebiyle de ayrıca maddi zararlara sebep olmaktadır.

Üreticilerin operasyonlarını sürekli olarak değişen şartlarda ve çevrelerde gerçekleştiriyor olmasından dolayı sızdırmazlığa karşı koruma ve önlemler her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Üreticiler, artan taleplere yanıt verebilecek çözümler aramaktadır. Örneğin, bir kombine çevrim elektrik santralinde, gaz türbini devreye alma, ısıl dalgalar ve gaz türbini hızlanması gitgide artan zorlu şartlara sebebiyet vererek, akış ekipmanlarını daha yüksek sıcaklık ve akış değerlerine uyum sağlamaya zorlamaktadır.  Kömür yakıtlı termik santrallerde, verimlilik buhar basıncı ve sıcaklığının doğrudan bir sonucu olduğu için benzer sorunlarla mücadele edilmektedir. Kimya Tesislerinde, ısıl dalgalanmalar ve korozif proses, akış ekipmanları için zorlu proses şartları ortaya çıkarmaktadır. Bütün olarak ele aldığımızda, sürekli olarak artan daha katı idari düzenlemeler ve daha fazla ürün talebi, her sektördeki vana üreticilerini verimli olduğu kadar efektif de olan çözümler aramaya zorlamaktadır. Vana üreticileri bu sorunlara çözüm olabilmek ve gitgide çetinleşen bir endüstride ayakta kalabilmek için teknoloji vasıtasıyla ürünlerini geliştirmeye çalışmaktadır, bu eğilim özellikle Üç Eksenli Kelebek Vanalarda gözlemlenmektedir.
Başlangıçta sadece su açma-kapama uygulamaları için 50 yıl önce tasarlanan Üç Eksenli Kelebek Vanalar, o süreçten bu yana birçok tasarım iyileştirme sürecinden geçerek, bugün kritik proseslerde en zorlu koşullarda dahi çalışabilir çok yönlü, güvenilir vanalar haline gelmişlerdir.
Yeni tasarım özellikleri Üç Eksenli Kelebek Vanaların geleneksel kullanımını tekrar şekillendirmiş ve onları yeni uygulamalarda hem operasyonel hem de maliyet açısından makul alternatifler olarak konumlandırmıştır. Ne kadar ileri geldiğimizi anlayabilmek adına öncelikle Üç Eksenli Kelebek Vanaların standart özellik ve faydalarını incelememiz gerekmektedir.
GELENEKSEL ÜÇ EKSENLİ KELEBEK VANA
Geleneksel olarak açma-kapama uygulamalarında kullanılan Üç Eksenli Kelebek Vanalar sıkı sızdırmazlık gerektiren uygulamalarda her zaman tercih edilmişlerdir. Bu uygulamalardan bazıları; petrol ve gaz işlenmesi, arıtma, kimyasal ve petrokimyasal tesisler, elektrik üretimi, petrol platformları, merkezi ısıtma, kâğıt hamuru ve kâğıt, çelik fabrikaları, şeker fabrikaları, desalinasyon ve su arıtma ve dağıtımıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi vana tasarımında üç farklı eksen kaçıklığı bulunmaktadır.
1.Disk / Yatak sızdırmazlık yüzeyinin merkez çizgisine göre bir kaçıklık
2.Milin lokasyonunun vananın merkezine göre kaçıklığı
3.Konik yatak açısının vana merkezine göre eksenel kaçıklığı
Bu üç eksenel kaçıklık birlikte kesintisiz sızdırmazlık yüzeyi sağlamanın yanı sıra yatak ve disk arasındaki aşınmaları minimize eder, vananın ömrü boyunca sızdırmazlık bütünlüğünü korumasını sağlarlar. İdeal yatak açısı sayesinde açma-kapama için gerekli tork düşürülürken, aynı zamanda diskin eğilmesi ve sıkışması gibi sorunları da minimize edilir.
Üç Eksen Kaçıklı Kelebek Vanaların temel tercih sebepleri her zaman üstün sızdırmazlık özellikleri ve diğer metal yataklı vana tiplerine göre düşük yatırım ve işletme maliyetleri olmuştur. Çift-yönlü ve sıfır sızdırmazlık özelliği sayesinde çok farklı uygulamalarda kullanılabilir ve aynı derecede sızdırmazlık direncini sağlayabilirler. Çeyrek-Dönüşlü tasarımları ve hafif yapıları sayesinde kolaylıkla kurulumları yapılabilir.


YENİ NESİL ÜÇ EKSENLİ KELEBEK VANA

Vana üreticileri Standart Üç Eksenli Kelebek Vana tasarım özelliklerinin üstüne, bir dizi yenilikler katarak, vana güvenliği ve performansını daha fazla arttırıp endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Crane’in yeni nesil FKX9000 Üç Eksen Kaçıklı Kelebek Vanası bu örneklerin başında gelmektedir. Crane FKX9000 kritik proses uygulamalarındaki zorlu koşullar, buhar izolasyonu ve yüksek sıcaklıklar ve benzeri birçok uygulamada eşsiz performans güvenliği ve kalite sağlamasının yanı sıra mükemmel akış kontrolü, optimize edilmiş Cv ve düşük Delta P değerlerini tek bir vanada sunmaktadır. Yeni nesil FKX9000’de bulunan yenilikçi tasarım özelliklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
Optimum Yatak Açısı: Yenilikçi bir yatak açısı tasarımı ve Stellite® yüzey sertleştirme işlemine tabi tutulmuş gövde yatağı ile daha uzun sızdırmazlık ömrü ve iyileştirilmiş abrazyon direnci uzun operasyon süresinden sonra dahi sağlanmaktadır. Diskin eğilmesi, yapışması gibi problemler ortadan kaldırılarak vananın ömrü uzatılmış ve toplam kullanım maliyeti düşürülmüştür.
Metal Metale Sızdırmazlık: Yüksek hassasiyetle işlenen metal yatak ve sızdırmazlık halkası, yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve zorlu proses koşullarında güvenilir ve çift yönlü sızdırmazlığı sağlar. Konik yatak tasarımı, optimize edilmiş açısı sayesinde neredeyse sürtünmesiz bir sızdırmazlık sistemi sağlar.
Tork Esaslı Sızdırmazlık: Standart pozisyon esaslı sızdırmazlık sistemi olan geleneksel küresel, kelebek ve plug vanaların aksine, yeni nesil FKX9000’de “tork esaslı sızdırmazlık” sayesinde vana gelen kuvveti eşit bir şekilde sızdırmazlık sistemine dağıtarak yüksek güvenlikli sızdırmazlığı sağlar.  Kendi kendini konumlayan bir sızdırmazlık halkası ve salmastrayı destekleyen geniş bir conta tasarımı sayesinde daha iyi bir sızdırmazlık, geliştirilmiş performans sağlanır.

Optimize Mil Tasarımı: Alternatif tasarımların aksine, yeni nesil FKX9000 Diskin alt kısmında bulunan tespit bağlantısının optimum konumlanmasıyla ısıl genleşmelerine karşı üstün bir performans sunmaktadır. Eşsiz ilave korumalı mil yatak tasarımı sayesinde mil bükülmesinin önüne geçilerek daha uzun vana ömrü sağlanmaktadır.

Yenilikçi Mil Sızdırmazlık Tasarımı: Geliştirilmiş mil sızdırmazlık tasarımı, Üç Eksen Kaçıklı Kelebek vanalarda tipik olarak görülmeyen üstün kaçak emisyonu kontrolünü (ISO 15848, Sınıf AH) sürekli ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarında sağlamaktadır. Bu arttırılmış kontrol sınıflandırılması tarihsel olarak sadece Körüklü Globe vanalarda bulunmaktaydı. Yüksek sıcaklıklara uyum sağlaması için kullanılan grafit contanın kullanımına rağmen, yeni nesil FKX9000’de kullanılan mil sızdırmazlık ve conta tasarımı sayesinde bugün bu sınıflandırma Üç Eksenli Kelebek Vana tarafından da sağlanabilmektedir. İlave olarak kullanım ihtiyacına göre, FKX9000’deki farklı conta opsiyonlarıyla, farklı kaçak emisyonu sızdırmazlık sınıfları sağlamak da mümkündür. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun olan tasarımı seçme şansına sahiptir.
•TA-Luft, VDI 2440’a göre
•Standart : ISO 15848-1&2:Sınıf BH C03 (<100 ppmv)
•Düşük-Emisyon Opsiyonu : ISO 15848-1&2:Sınıf AH C03 (<50 ppmv)
UYGULAMA  ÇÖZÜMLERİ
Bu geliştirilmiş özelliklerin Üç Eksenli Kelebek Vanaya uygulanması sayesinde,  mevcut sanayide birçok yeni uygulamanın yanı sıra bu tip vanalar yeni birçok farklı endüstri için de ideal bir çözüm olarak görülebilir. Üç Eksen Kaçıklı Kelebek Vananın sadece geliştirilmiş emisyon kaçak kontrol sınıflandırması bile bu vanayı rafinaj, tank tarlaları, kimya ve enerji endüstrisi başta olmak üzere çok daha zorlu koşullarda çalışmaya uygun kılmaktadır.
Rafineri Uygulamaları: Petrol ve Gaz endüstrisi yıllık dört milyar metrik tondan fazla petrol üretimiyle en büyük ve en güçlü endüstrilerin başında gelmektedir.2 Ancak bu kadar fazla üretimle birlikte aynı zamanda etilen, propan, metan, hidrojen, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, hidroflorik asit, hidrojen sülfit, karbondioksit, karbonmonoksit ve etanol gibi Uçucu Organik bileşenlerin atmofere salınımıyla en büyük kaçak emisyon miktarlarına da sebebiyet vermektedir. Proses ekipmanları kaynaklı sızdırmalar ( vana, delikler, borular, bağlantılar, flanşlar, pompa bağlantıları) bir tesiste birçok farklı bölgede görülebilir, bundan dolayı ekipman seçiminin önemi bazen göz ardı edilebilmektedir.3 Şu an rafinerilerde Üç Eksenli Kelebek Vanaların kullanımı etkili sızdırmazlık niteliği ve zorlu ortamlarda direnci sayesinde oldukça yaygındır. Ancak üreticiler bu uygulamada hala birtakım kronik problemlerle boğuşmaktadır. Bunun temel sebebi, hammadde ve damıtılmış ürünü izole etme ve akışı kontrol etme gerekliliğinin olmasıdır. Üç eksenli Kelebek Vanaların rafinerilerde çözebileceği bir takım kronik problemleri nasıl çözebileceğini görmek için rafinerilerdeki bir takım temel emisyon bölgelerini gözden geçirmemiz gerekmektedir.
A.Ham Petrol Damıtma Ünitesi [Crude Distillation Unit (CDU)]
Ham Petrol Damıtma Ünitesi, rafinerinin en önemli kısımlarından birini oluşturmaktadır. CDU rafineriye gelen ham petrolü alarak damıtma işlevini görmektedir. Kapasitesi günde 10.000 varilden ya da 1400 metrik tondan, 400.000 varile kadar değişkenlik gösterebilir. Büyüklüğünden ve yüksek kapasitesinden dolayı işletme maliyetleri oldukça yüksektir. Birçok CDU farklı tipte ham petrolleri işleyebilecek şekilde tasarlanmaktadır, dolayısıyla emisyonlar her zaman üreticilerin deneyimlediği kronik problemlerin arasındadır. Hammadde ile damıtılmış ürünün birbirinden izole edilmesi, kontrolü, yabancı atık maddelerin üründen ayrıştırılması, proseste açığa çıkan gazların kontrolü tipik Sürgülü ve Küresel Vanalar ile bir hayli zor olmaktadır.
Üç Eksenli Kelebek Vanaların yeni tasarımı ve özellikleri bu ünitede karşılaşılan kronik problemlere doğrudan çözüm olabilecek niteliktedir. Geleneksel Sürgülü ve Küresel Vanalara göre bazı temel avantajları;
•Çift yönlü pozitif, güvenilir ve %100 sızdırmazlık özelliğiyle bakımları kolaylaştırır ve güvenliği arttırır.
•Sürgülü ve Küresel vanalarda görülmeyen hassas kontrol sağlayabilme niteliği sayesinde kapasite ihtiyacına göre istenilen yüzdesel açıklıkta rahatlıkla kullanılabilir.
•Optimize yatak açısı ve konik yatak tasarımı sayesinde, neredeyse sürtünmesiz bir açma kapama sağlanır. Bu sayede yatak, disk ömrü uzatılırken Bakım ve duruş maliyetleri azaltılır. Neredeyse sürtünmesiz bir tasarım sayesinde açma-kapama esnasında çok daha düşük Torklara ihtiyaç duyulur, bu da daha küçük aktüatörler ya da daha az insan gücüyle operasyona olanak sağlar.
•Küresel ve sürgülü vanalarının düşük emisyon sızdırmazlığı kapasitelerine karşın yeni nesil FKX9000 geliştirilmiş Dizayn özellikleriyle üst düzey emisyon kaçağı koruması sağlayarak tesisin sebep olduğu salınımları minimize eder.
•Kompakt tasarımı sayesinde aynı çaplarda Sürgülü ve Küresel vanalardan çok daha az yer kaplarlar ve hafiftirler. Özel alaşımların kullanılması gereken yerlerde özellikle büyük çaplarda bu özelliğiyle ilk yatırım maliyetleri daha düşük olur.
B.Akışkan Katalitik Parçalama Ünitesi [Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU)]
Eğer CDU bir rafinerinin ağzıysa, FCCU onun kalbidir. Bu ünitede ağır, düşük petrol nitelikli akışkanlar, yakıt ve C3/C4 olefinleri gibi daha değerli ürünlere dönüştürülürler. Bu olefinler daha sonra alkilasyon ünitesinde süpertemiz yakıt (C7–C8 alkalitleri) üretiminde kullanılabilirler. FCCU’den çıkan emisyonlar arasında karbondioksit, sülfür ve nitrojen gazı yer almaktadır. Bu emisyonların sebebi çoğunlukla FCCU rejeneratörünün kok kömürünü yakmasıdır. Çoğu zaman rafineri içerisindeki emisyonların en büyük kaynağı bu işlemdir. 800 santigrat derece sıcaklığa kadar çıkabilen içerikler düşünüldüğünde FCCU yüksek performanslı, güvenilir ekipmanlara ihtiyaç duymaktadır. İşletmenin FCCU’de karşılaştığı zorluklar hammadde, katalist, nihai ürünü birbirinden izole bir şekilde tutma, yüksek sıcaklık ve basınçlar altında çalışabilme, akış kontrolü olarak özetlenebilir. CDU’ya sunulan faydalara benzer şekilde, FKX9000 çift-yönlü pozitif, güvenilir %100 sızdırmaz tasarımıyla Bakımı kolaylaştırır ve güvenliği arttırır. Bunların yanı sıra FKX9000, doğrudan FCCU’da karşılaşılan sorunlara aşağıdaki faydaları sunar:
•Giriş ve çıkıştaki akışı kısma, kontrol etme yeteneğiyle daha düşük torklarda operasyon, dolayısıyla daha düşük otomasyon maliyetleri
•Yüksek sıcaklık ve basınçlardaki uygulamalarda güvenilir, uzun ömürlü performans.
•Emisyon kaçaklarına karşın üstün Mil sızdırmazlık tasarımıyla özellikle Sürgülü ve Küresel Vanalara göre üstün atmosferik sızdırmazlık
•Fire-safe tasarım. (API 607 4th Ed.)
C. Katalitik Dönüştürme [Catalytic Reforming (CCR)]
Katalitik dönüştürme [Catalytic Reforming (CCR)] gazolin ve nafta gibi düşük oktan değerli hidrokarbonları, yüksek oktan değerli (örn. Benzen) aromatiklere ve izoparafinlere dönüştüren oldukça endotermik nitelikte, büyük enerji miktarlarına ihtiyaç duyan bir prosestir. Proses iki farklı modda gerçekleştirilebilir: üst zorlukta modla genellikle aromatiklerin üretimi (%80-90) ve orta zorlukta yüksek oktanlı gazolinin (%70 aromatik bileşen) üretimi. CCR’nin ana yan çıktılarından bir tanesi hidrojendir. Hidrojenin bir kısmı dönüştürme işleminde kullanılabileceği gibi, artan kısmı da rafinerideki diğer ünitelere aktarılabilir. Katalitik bir hidrojen işleyici ile yığın malzeme içerisindeki sülfür, nitrojen ve metalik yabancı maddelerden ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir, bu proses boyunca bir miktar hidrojen tüketimi gerçekleşir. Hidrojen Geri Dönüşüm Kompresörü’nün temel faktörü hidrojeni sıkıştırarak CCR prosesine yeniden kazandırmaktır. Aşırı yanıcı nitelikteki hidrojen, CCR Ünitesindeki en önemli patlama risklerinden birini oluşturur. Hidrojen Geri Dönüşüm Kompresörü’nün yanı sıra dönüştürücü ünitesindeki sayısız hidrojen ve nitrojen proses hatlarında sürekli olarak bir patlama riski bulunmaktadır. Bu yüksek tehlikenin varlığından dolayı, bu proseste kullanılan vanalarda sıfır sızdırmaz açma kapama sağlama, sıfır sızdırmaz mil tasarımı son derece önemlidir. Elbette diğer ünitelerde olduğu gibi hammadde, katalist ve son ürünün birbirinden izolasyonu ve kontrolü de bu ünitelerde kritik önem arz etmektedir.
Yeni nesil FKX9000 doğrudan bu sorunlara hedef alan tasarımı ve çözümleriyle burada geleneksel olarak tercih edilen vana tiplerine güvenilir bir alternatif olmaktadır.
•Akışı kısma ve kontrol yeteneği, daha düşük tork ihtiyacı neticesinde kolay kullanım ve düşük otomasyon maliyetleri.
•Bakım ve güvenlik için pozitif izolasyon, çift yönlü sıfır-sızdırmaz tasarım.
•Küresel ve Sürügülü vanalara kıyasla katalist birikmesinin azaltılması  (Gövde boşluklarının olmaması)
•Ve yine, yeni nesil tasarımıyla geliştirilmiş kaçak emisyon kontrolü
•Uçucu aromatikler ve hidrokarbonlara karşı Fire-Safe tasarım.
Tank Sahalarında ESD Uygulaması
Tank sahalarında ve çiftliklerinde ESD uygulamalarında iki temel hata endişesi bulunmaktadır; Ana muhafaza sisteminde oluşabilecek sızıntılar sonucu tank deposuna gelebilecek akış ve aşırı dolum olayları. Farklı bölgelerden sızıntıların oluşması durumunda, tank girişi ve çıkışındaki vanaların tankı izole etmek ve tank içerisindeki ürünleri başka bir lokasyona aktarabilmek için hızlı bir şekilde açılabilir ve kapanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Ek olarak, taşma vanası da acil durumlarda sızıntıyı önlemek için hızlı bir şekilde çalışabilir olmalıdır. FKX9000 çok dönüşlü vanaların aksine çeyrek dönüş tasarımı sayesinde acil bir durumda hızlı bir şekilde tank izolasyonunu sağlayabildiği gibi aynı zamanda bir taşma senaryosunda da tank devirdaim işlemini de hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Küresel, Sürgülü ve Plug vanaların kullanımı ESD Uygulamalarınının ihtiyaç duyduğu fonksiyonları gerçekleştirmedeki yetersizliklerinden dolayı işletmede sorun yaratabilmektedirler. Diğer zorluklardan bazıları geç tepki, çoklu dönüş, vana sızdırması, bu uygulamalarda geleneksel olarak kullanılan vana tiplerinin ölçü ve ağırlıkları, otomasyonda zorluklar ve bakımdaki güçlükler olarak özetlenebilir. FKX9000 bu uygulama için aşağıdaki çözümleri sunmaktadır:
•Yalıtım ihtiyacı için uzun boyun ölçüsü
•SIL 3 güvenlik düzeyi
•Kompakt otomatik tasarım
•%100 çift-yönlü sızdırmazlık
Metilen Difenil Diizosiyanat (MDI)
MDI (Methylene Diphenyl diisocyanate), global izosiyanat üretiminin %61.3’ünü oluşturan, dolayısıyla  da endüstride en yaygın olarak üretilen (poliüretan, termoplastik kauçuk ve sızdırmazlık malzemeleri üretiminde kullanılır) izosiyanattır. İzosiyanat, çok amaçlı bir ürün olup modern bina inşaatı, otomotiv, medikal paketleme, şilte ve ayakkabı üretimi, ev izolasyonu, çatılar ve döşeme gibi birçok farklı endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılabilir. MDI üretimi anilin ve formaldehitin hidroklorik asit ile birlikte reaksiyonuyla gerçekleştirilir ve bu sebeple tehlikeli malzeme sınıfına girer. Solunduğu takdirde aşırı duyarlılık ve astım ve diğer solunum rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. İzosiyanatların kritik doğası ve MDI prosesindeki temel reaktantlardan dolayı atmosferik sızdırmazlıkların önlenmesi yüksek önceliğe sahiptir. Bunun yanı sıra elbette hat içi sızdırmazlık da oldukça önemlidir. Endüstri bugün üretimi arttırabilmek için hat çaplarını 10’ten 18’e çıkarma eğilimi de görülmektedir.
FKX9000’in MDI için çözümleri:
•Geliştirilmiş mil sızdırmazlık sistemiyle endüstride gerekli kaçak emisyon standartlarına uygun uzun ömürlü kaçak emisyon kontrolü.
•Sıfır sızdırmazlık özelliğiyle MDI prosesindeki hat sızdırma sorunlarını minimize edip uzun ömürlü güvenilir açma-kapama sağlar.
•Çift-yönlü sızdırmazlık sistemi sayesinde geri-akışı minimize eden ve proses esnekliği sağlayan tasarım.
•Geliştirilmiş sıcaklık dayanımı, optimize yatak açısı ile vananın 500 Santigrat derece sıcaklıklarda dahi sorunsuz operasyon
•Kompakt hafif tasarım sayesinde özellikle büyük çaplarda ekonomik çözümler sunar.
Kojenerasyon ve Buhar Dağıtımı
Kojenerasyon, bir diğer adıyla kombine ısı ve elektrik enerjisi üretimi, sıcaklık ve enerji/elektrik üretiminin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi işlemidir. Buradaki en önemli faktör, yakıtın verimli bir şekilde kullanımıdır. Kojenerasyon sırasında, normalde ziyan olan ısıl enerji bir fabrika, şehir ya da kasabayı ısıtmak ya da enerji vermek için yeniden değerlendirilir. Ne çeşit bir enerji santrali olursa olsun emisyonlar kaçınılmazdır, fakat bir kojenerasyon sistemiyle enerji üretimi sırasında açığa çıkan yan ürünlerin tamamı değilse bile birçoğu yeniden ele geçirilerek ısıtma amaçlı yeniden kullanıma sunulur.  Geleneksel enerji santralleri ile kıyaslandığında, kaynakların oldukça verimli bir şekilde kullanıldığı proses %15’ten %40’a kadar tasarruf sağladığı gibi atmosfere daha az emisyon salınımına sebep olur. Bu prosesin verimliliğini garantiye almak için doğru vana kullanımı son derece önemlidir. Sürgülü ve Globe vanalar bu uygulamada genellikle tercih edilen vana tipleridir. Özellikle sürgülü vanalar buhar izolasyonları için uygun olmadığından dolayı buhar kaçaklarına sebebiyet verdiği için tüm sistemin verimliliğini düşürerek maliyetleri arttırmaktadır. Bunun yanı sıra personelin güvenliğine de risk oluşturmaktadır. Akışı kontrol etmek, kısmak ve dengelemek gerektiğinde geleneksel Sürgülü vanaların performansı yeterli olmamaktadır. Geleneksel Globe vanalar bu uygulamalar için görece daha yüksek performans ve verim sağlasa dahi özellikle yüksek çaplarda komplike, ağır tasarımları sebebiyle ilk yatırım maliyetleri yüksek olmaktadır. Aynı zamanda bakımlarını gerçekleştirmek de çetrefilli bir iştir. Yükselen milli Globe Vana tasarımı kullanıldığında mil sızdırmazlığı ayrıca bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dahası yükselen milli Globe Vanaları otomize etmek görece sıkıntılı ve pahalı bir işlemdir ve otomasyonun mümkün olmadığı durumlarda açma-kapama işlemi oldukça yavaş gerçekleştirilir.
Yeni nesil FKX9000’den faydalanarak geleneksel olarak yükselen milli Sürgülü ve Globe Vanaların kullanıldığı bu uygulamada yaşanan kronik sorunlar çözülebilir ve önlenebilir niteliktedir. Sıkı sızdırmazlık sistemi sayesinde ana dağıtım hattındaki kaçakları minimize ederken döner milli tasarımı sayesinde yükselen milli tasarıma göre daha iyi bir sızdırmazlık sağlar ve bunun yanı sıra 0,5 saniye gibi kısa bir sürede çok daha hızlı açma-kapatma işlemi gerçekleştirebilir. Ek olarak sızdırmazlık elemanları yatak noktalarında sıkışmayacağı gibi, akış içerisindeki yabancı maddelerin nüfuz edebileceği gövde boşlukları da bulunmaz. Açma-kapama, oransal kontrol, kısma amaçlı kullanılabilir.
Endüstriyel üretim, değişken niteliğe sahip proses koşullarına, abrazif akışkanlara ve tehlikeli kimyasallara dayanım gösterebilecek verimli, dayanıklı ve çok amaçlı vanalara ihtiyaç duyan zorlu bir ortamdır. Kaçak emisyonların çevreye ve insan sağlığına oluşturduğu tehlikenin sürekli artış göstermesine paralel bir şekilde küresel çapta devletlerin daha katı standartlar uygulaması proses ekipmanlarına yönelik beklentileri de arttırmıştır. Vana üreticileri bu eğilimlere ayak uydurabilmek için teknolojiden de faydalanarak yeni nesil çok yönlü, uygun maliyetli ve yüksek sızdırmazlık performanslı tasarımlar geliştirmeye devam etmektedir. FKX9000 bu evrimin son örneği olarak birçok yeni özelliği sayesinde daha önce Üç Eksen Kaçıklı Kelebek Vanalarının kullanımının uygun olmadığı prosesler de dahil olmak üzere endüstride birçok proseste ideal bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.  Hafif, kompakt, birçok farklı uygulamada kullanılabilir olan FKX9000, diğer geleneksel vanaların kronik problemlere sebep olduğu birçok proses koşulunda verimliliği arttırarak ve işletme performansını maksimize ederek, vana gelişiminin merkezi olmaya aday düşük maliyetli yeni nesil alternatif bir vana olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kaynaklar:
1.US Environmental Protection Agency.  Air Enforcement statisticsStatista: Statistics and facts about the Global Oil Industry and Market. “Global Oil Industry and Market.”  https://www.statista.com/topics/1783/global-oil-industry-and-market/
2.International Finance Corporation (IFC). “Environmental, Health, and Safety Guidelines for Petroleum Refining.”  http://docplayer.net/21554707-Environmental-health-and-safety-guidelines-for-petroleum-refining.html
3.U.S. Environmental Protection Agency (October 2010) “Available And Emerging Technologies For Reducing Greenhouse Gas Emissions From The Petroleum Refining Industry,”
4.Bajpal, P. (2014). “Biological Odour Treatment,” ISBN: 978-3-319-07538-9. file:///C:/Users/Ashley%20Washington/Downloads/9783319075389-c1.pdf
5.Randall, D.; Lee, S. (2003). The Polyurethanes Book. New York: Wiley.ISBN 978-0-470-85041
6.COGEN: The European Association for the Promotion of Cogeneration. http://www.cogeneurope.eu/what-is-cogeneration_19.html

 

Sorularınız ve ürün talepleriniz için bize yazın!

Makale veya haberde geçen ürünler hakkında bilgi almak ve talepte bulunmak için destek@uretimtek.com adresimize yazabilirsiniz.

 

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com