Connect with us

Genel

Hannover Messe 2015’ten türk şirketlerine çağrı: “Entegre endüstri ağına katılın”

Yayın Tarihi:

-

Endüstriyel teknoloji alanında dünya­nın önde gelen ticari fuarı Hannover Messe 2015, 13-17 Nisan 2015 tarih­leri arasında kapılarını açacak.

 

İstanbul’dadüzenlenen basın toplantıyla 2015 yılında­ki ana teması “Entegre Endüstri – AğaKa­tılın!” olarak açıklanan fuarın bu yılki resmi partner ülkesi ise Hindistan.

 

Türkiye’nin ekonomikaçıdan iddialı hedef­leri olduğunu hatırlatan Hannover Messe Kıdemli BaşkanYardımcısı Marc Siemering, bu yıl Türk şirketlerden yoğun katılım bek­lediklerinisöyledi ve “Türk sanayisi, daha dijital sistemleri kabul etmeye mecburdur.Geleceğin enerjisiyle ilgili bütün teknoloji­ler de bu fuarda sergilenecek. Buyüzden fuar, Türkiye’nin geleceğine yönelik önem kazanmaktadır” dedi.

 

Her yıl Almanya’nınHannover şehrinde düzenlenen dünyanın önde gelen endüst­riyel teknoloji fuarı HANNOVER MESSE, 2015 yılı ana teması vepartner ülkesini açıkladı. Avrupa’daki ilk durak olarak se­çilen İstanbul’da(Park Bosphorus Otel) düzenlenen basın toplantısına; Hannover Fairs TurkeyGenel Müdürü Alexander Küehnel moderatör, Hannover Messe Kı­demli Başkan YardımcısıMarc Siemering ise konuşmacı olarak katıldı.

 

13-17 Nisan 2015tarihleri arasında kapıla­rını profesyonel ziyaretçilere açmaya hazır­lananileri üretim teknolojilerinin sergile­neceği fuar; bu yıl, “Entegre Endüstri-AğaKatılın” temasına odaklandı. Fuarın resmi partner ülkesi ise Hindistan olarakaçıklan­dı.

 

Geleceğin Teknolojileri Fuarda Ser­gilenecek

Basın toplantısında konuşan Hannover Messe Kıdemli Başkan YardımcısıMarc Siemering, dünyanın dört bir yanından katılımcıların yer alacağı HANNOVERMES­SE 2015 fuarının; Endüstriyel Otomasyon, Hidrolik &Pnömatik Sistemler,Enerji, Rüz­gar, Mobil Teknoloji, Dijital Fabrika, Basınç­lı Hava ve VakumTeknolojisi, Endüstriyel Tedarik, Yüzey İşleme Teknolojisi ve Araş­tırma-Teknolojibölümlerini kapsayacağını anlattı.

 

Tüm dünyada ekonomik dönüşümün diji­talize olduğundan söz edenMarc Sieme­ring, şirketlerin bu dönüşüm içerisindeki rekabete hazırlıklı olmakiçin yeniliklere açık olması gerektiğini söyledi. Geleceğin enerjisinin akıllıağ bağlantıları ile sağlana­cağını, entegre sistemlere doğru yönelimin arttığınıve bu yüzden sanayi alanlarında büyük bir ağ kurmanın önemli olduğunu anlatanSiemering; fuarın geleceğe ışık tutması açısından önemine değindi. Enerji alanındadünya çapında değişim yaşan­dığını ve gittikçe yenilenebilir – yerel kay­naklarayönelimde artış yaşandığını belir­ten Siemering, “Geleceğin enerjisiyle ilgilibütün teknolojiler fuarda sergilenmekte­dir. Araştırma ve geliştirmeyle ilgilibütün önemli konular ele alınacaktır” dedi.

 

Fuar Türkiye’nin Geleceği Açısın­dan Önemli

Her yıl 100’ün üzerinde ülkeden 6 binden fazla katılımcı ve 200binden fazla profes­yonel ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen fuarın Türkiye açısındanda önemli oldu­ğunu söyleyen Hannover Messe Kıdemli Başkan Yardımcısı MarcSiemering; Tür­kiye’nin 2023 yılı için ekonomide iddialı planları olduğunubildiklerini ifade etti ve “Türkiye’de makine – sanayi, en dinamik sektörlerdenbiri. Hükümet de bu sektör­leri teşvik etmektedir. Burada gerekli olan dijitalteknoloji de, Hannover Messe fua­rında sunulmaktadır. Şirketler ihtiyacı olan bütünyenilik ve inovasyonları görecekler. Ve daha sürdürülebilir bir üretime ulaşa­bilecekler.Türkiye’de KOBİ’ler de oldukça gelişmiş. Ekonomiyi etkilemekte. Ancak Türksanayisi, daha dijital sistemleri kabul etmeye mecburdur. Bu yüzden fuar, Tür­kiye’ningeleceğine yönelik önem kazan­maktadır” diye konuştu.

 

Hannover Messe fuarının güçlü bir ka­tılımcısı olan Türkiye’yi önemsediklerinivurgulayan Marc Siemering, bu yıl da Tür­kiye’den geniş bir katılım ağıbeklediklerini vurguladı. Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Küehnelde; makine sanayi, otomasyon, entegre sistemlerin Türkiye’yi ilgilendirdiğini söyledive “Tür­kiye’de tüm sanayilerin birlikte çalışması gerekir. Türkiye’de ağların önemliolduğu­nu biliyorum. Türkiye’nin 2023 hedeflerini yerine getirebilmesi içinentegre sistemler gereklidir. Bu platformları da fuarda sergi­liyoruz” dedi.

 

“2016’da Hermes Ödülü Türki­ye’nin Olsun”

Türk şirketlerin ekonomide ve özellikle AR-GE konularında öncüolabileceklerini ifade eden Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Küehnel,HANNOVER MESSE’nin ayrılmaz bir parçası olan HER­MES ödülü için 2016 yılındakihayalini de açıkladı. Dünyanın en önemli ve aranılan teknoloji ödüllerindenbiri olan ve dünya çapında önemli işbirliklerinin kapılarını açan HERMES ödülünün2016 yılında Türk bir şirkete gitmesini hayal ettiğini anlatan Küehnel; “2016 içinşimdiden çalışmaya başlayalım. Benim hayalim Türkiye’den bir şirketin başarılıolması ve bu ödülü kazan­ması. Hedefimiz Türk şirketler için 2016 yılı Hermes ödülüolsun” dedi.

 

Akıllı Fabrika Sistemleri Sergilene­cek

“Entegre Sanayi – Ağa Katılın!” temasının içerisinde; makinalararasındaki iletişim için geniş kapsamlı bir standardın oluştu­rulması, veri güvenliğininkorunması ve yeni iş modellerinin bulunması gibi dör­düncü endüstriyel devriminkilit zorlukla­rına ve bu zorlukların yalnızca ağ bağlan­tılarındaki kolektif çabaile denetim altına alınabileceği yer alıyor. Fabrikalar ile enerjisistemlerinin dijital olarak birbirine bağlı olduğu yeni iş modellerindeHANNOVER MESSE 2015 fuarı; ürün ve çözümlerin iyileştirilmesine yönelik ortakhedef ile bir­likte iletişim ağları ve işbirliği oluşturmak için tedarikçiler, üreticilerve müşterileri bir araya getirecek, tüm endüstri sektör­lerinin katkıdabulunabileceği büyük bir yeniliği sergileyecek.

 

Ağ iletişiminden elde edilecek teknolo­jik gelişmeler, önümüzdekiNisan ayında HANNOVER MESSE’de somut olarak görü­lebilecek. Fuara gelen ziyaretçiler;dijital ağ üretim tesislerine, ustaca hazırlanmış yeni üretim süreçlerine vehareket halindeki gelecek nesil endüstriyel robotlara dijital açıdan tanıklıkedecekler. İnsan emsalle­riyle hiçbir engel olmadan çalışabilen ileri düzeydegeliştirilmiş algılayıcı sistemli iş­birlikçi robotları görecekler. Ayrıca,fabrika örgütsel süreçlerine dahil her şeye köklü bir değişim getirecek olan BTbazlı oto­masyon çözümlerine de şahit olacaklar. Hannover Fuar Merkezi’ndekisergi salon­ları, mevcut en ileri üretim teknolojisine ev sahipliği yapacak.

 

Microsoft da Fuarda Yer Alıyor

SAP ve DassaultSystèmes gibi uzun zaman­dır katılımcı olanfirmaların yanı sıra bu yıl HANNOVER MESSE’de Microsoft gibi yeni katılımcılarda yer alacak. Microsoft dahil, büyük uluslararası BT şirketlerinin katılımı‘Entegre Sanayi-Ağa Katılın!’ temasının en­düstriyel sektör ile birlikte güçlübir yankı uyandırdığının göstergesi oluyor.

 

Ana tema, enerji sektörüyle de ilgili. Akıllı şebeke teknolojisibu yeni enerji geçişinde iki kat daha önemli bir role sahip. Her şey­den önce,yenilenebilir nitelikteki ve hem verimli hem de ticari açıdan uygulanabilir şekildeüretilen elektriğe artan ihtiyacı dü­zenli olarak karşılayabilmek için şebekele­rinakıllı olması gerekmekte. İkinci olarak ise akıllı şebeke teknolojisikapasitenin dengeli olması ve tüm enerji sistemi üze­rinde en uygun biçimde yayılmasıama­cıyla birbirleri arasındaki iletişime yönelik olarak güç, gaz ve ısı ağlarıgibi tüm akıllı enerji şebekesi teknolojilerine imkan sağlamaktadır.

Hannover Messe 2015

 

Sorularınız ve ürün talepleriniz için bize yazın!

Makale veya haberde geçen ürünler hakkında bilgi almak ve talepte bulunmak için destek@uretimtek.com adresimize yazabilirsiniz.

 

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com