Connect with us

Genel

Maintenance İstanbul nisan 2015 fuarı

Yayın Tarihi:

-

 

16-18 Nisan 2015 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek “ba­kım teknolojileri ve tesis yönetimi uz­manlık fuarı” başlıyor.

 

Tesis yöneticileri ve bakım profesyonel­lerinin uzmanlık alanlarındakien önemli hedeflerden biri olan sürdürülebilirliğin sağlanmasında gereklilikhalini alan “ile­ri bakım teknolojileri”, İstanbul’daki fu­arında sektöruzmanlarını bir araya ge­tiriyor. 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde, İstanbul LütfiKırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek “ba­kımteknolojileri ve tesis yönetimi uz­manlık fuarı” bu alandaki profesyonelle­reodaklanıyor.

 

“Maintenance” kavramı kendisektörü­nü ve uzmanlık alanını yaratıyor

Endüstriyel işletmelerde “bakım ve tesis yönetimi” kavramı iletanımlanmakta olan alanlar; tesis yapıları ve tüm dona­nımını kapsayan; yatırım-üretim-yöne­timsürecindeki temel ürün ve hizmet gereksinimleri, tesis yönetimi hizmetle­ri,teknolojileri, işletme sürdürülebilir­liği için gerekli olan bakım, validasyon,proses ve kalite kontrol, sertifikasyon, risk yönetimi alanlarının tümünü ifadeediyor. Üretim sürekliliği ve enerji kul­lanımında verimlilik, endüstriyel karlılık,tesis modernizasyonları ve yatırımların geleceğe aktarımı sorunları da, bakımve sürdürülebilirlik konusunu bir faaliyet alanı olarak “maintenance” kavramıile sektörleştirmekte.

 

“Tesis yönetimi” çağdaş işletmelerde başlı başına bir uzmanlıkalanı olduğu gibi; “ileri bakım teknolojileri”, “önleyi­ci bakım”, “kestirimcibakım” vb. birçok kavram da tesis ve işletme sürdürülebi­lirliği için rutin biçimdeuygulanması ge­reken çok önemli işlemleri vurguluyor.

 

Uzmanlık alanları mekanikya da elekt­rik-elektronik olsa da, birçok tesiste bu işlevleri yerine getirendepartmanlarda görev yürüten profesyonellerin “bakım mühendisi/uzmanı” olaraktanımlanma­ları, bu spesifik çalışma alanının gerek teknolojileriyle, gereksede profesyo­nelleri ile sektörleştiğinin göstergesi. Bugün artık neredeyse tümendüstri tesislerinde bakım departmanları ve ba­kım uzmanları, tesis yönetimininönemli bir parçasını oluşturuyorlar, tesis fonksi­yonlarının verimliliğininkorunmasında ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında en­düstriyel süreci yönetiyorlar.

 

Endüstriyel, rezidansiyel ve hizmet te­sislerinin ekonomik işlerliği,geleceğe dönük bakım teknoloji ve gelişmelerin­den, modern tesis yönetimtekniklerin­den faydalanmayı zorunlu hale getiriyor. Üretim prosesleri, kontrolteknikleri, yapısal koruma ve bakım, tesis yönetim modelleri, sertifikasyon verisk yönetimi de, tesis sürdürülebilirliğinin vazgeçil­mez yönetim alanlarıolarak bu alanlar­daki uzmanları ve teknolojileri gerekli kılmakta.

 

Bir uzmanlık platformuolarak: “Mainte­nance İstanbul”

Endüstriyel süreçte çözümler, teknolo­jiler ve gelişmeler…Tesis yöneticileri ve sürdürülebilirlik alanında ürün ve hiz­met üreten“maintenance” uzmanları Nisan ayında bilgi paylaşımları için dü­zenlenen ortakplatformlarında bir araya gelmek üzere hazırlanıyor.

 

Tesislerde üretimden kontrol ve yöneti­me varan tüm süreçtetesis yöneticileri ile bakım uzmanlarının taleplerini ve ba­kım endüstrisinin ürünve hizmet tekno­lojilerini buluşturacak; bu alanda önemli bir network işlevi görecekolan Mainte­nance İstanbul Fuarı, 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek veözellikle “tesislerdeki bakım alanına odaklana­rak”, diğer mevcut endüstrifuarlarından farklılık arz edecek.

 

Özellikle tesis yöne­timi tekniklerini ve ileri bakım teknolo­jilerinibu alanda çalışan profesyoneller ile bir araya getirmeyi hedefleyerek kon­septinibelirleyen Maintenance İstanbul Fuarı; Türkiye’nin sanayi kenti İstanbul vehavzasındaki binlerce tesisin sürdürü­lebilirliği için gelişmeleri takip edenuz­manların her yıl yoğun ziyaretini alacak bir fuar olarak ortaya çıkıyor.

Sektöre duyurulduğuilk andan itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren ve ileri ba­kım teknolojilerialanında her biri önem­li markalar olan endüstri kuruluşlarının fuar alanındayer almaya başlamaları da Maintenance İstanbul’un bakım mü­hendisleri ve tesisyöneticilerinin ilgi odağı haline geleceğini gösteriyor.

 

İhti­sas fuarcılığıkonusunda 21 yıllık uzman bir kuruluş olan Akdeniz Tanıtım A.Ş. (www.akdeniztanitim.com) tarafından düzenlenen fuar, kapsamındaki çok sayı­damesleki etkinlik programı ile birlikte Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre veSergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Fuarda, ulusal ve uluslararası platformlardan çoksayı­da uzman ve akademisyenin sunumları ve birlikte gerçekleştirecekleri çeşitli“workshop”lar ile de nitelikli etkinlikler planlanmış bulunuyor.

Maintenance İstanbul Fuarı

 

Sorularınız ve ürün talepleriniz için bize yazın!

Makale veya haberde geçen ürünler hakkında bilgi almak ve talepte bulunmak için destek@uretimtek.com adresimize yazabilirsiniz.

 

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com