Connect with us

Dişli Üretim Servisleri

ZF Friedrichshafen AG 100. yılında: Global Grup şirketinin kuruluş yıl dönümü

Yayın Tarihi:

-

Friedrichshafen. 2015 yılı, ZF için çok önemli bir yıl dönümünün habercisi olacak. 100 yılönce, 1915 yılında ‘‘Zahnradfabrik GmbH’’ kuruldu. Geçen süre içinde ZF, girişimci ruhu ilefırsatları iyi değerlendirerek tahrik ve araç şasi teknolojisinde kendini sürekli yeniledi ve bualanda lider bir şirket konumuna geldi.

 

ZF Friedrichshafen AG 2015 yı­lında kuruluşunun 100. Yılını kutluyor.

Havacılık Sanayisinde ihtisaslaşmış giri­şimci bir tedarikçiden globalbir tekno­loji liderine

Dünya çapında tüm çalışanlar kutlama­lara katılıyor.

Büyüyen Grup geleceğin Mobil Megat­rend’lerine hizmet sunuyor.

 

1915 yılının Eylül ayında Friedrichaha­fen’de bulunan şirket’’Zahnradfab­rik GmbH’’ adı ile ticaret sicilini aldı. 2015 yılı ise 72000 çalışanlıZF Global Grup’un 100. yıl dönümü kutlamala­rının yılı olacak. ZF, dünya’da120’nin üzerindeki merkezinde tüm çalışanları­nın katılımı ile düzenleyeceğikutlama­lar ile global birlikteliği ve uzun vadede ortak anlayışı güçlendirecek.

 

ZF Grup gelecek konusunda çok iyim­ser: Şirket şu an tarihinin en büyüksatın alımını gerçekleştirmek üzere. Amerikan şirketi TRW’nin gruba katıl­masındansonra ZF, dünya otomotiv tedarikçileri listesinde ilk 3 arasına gi­recek ve dünyaçapında küresel mega trendlere ve ihtiyaçlara yeni ürün yel­pazesi ile daha iyihizmet verecek.

 

Köklü bir tarihin getirdiği deneyim

Yakın dünya ekonomi tarihinde ya­şanan tüm olumsuzluklara ve krizle­rerağmen ZF, havacılık sektöründe elde ettiği tecrübeyi ve köklü tarihini günümüzünküresel mobil teknoloji lideri olma noktasında gayet iyi değer­lendirmiş. 100 yılönce Konstanz gölü yakınında Zeppelin hava aracı üreti­mi için kurulan şirket,daha sonraları ’’Zahnradfabrik’’şirketinin bir parçası olacaktı.

Yeni kurulan şirketinilk he­defi hava araçları, motorlu araçlar ve de motorlu botlar için dişli ve şanzı­manüretimi, araştırma-geliştirme ve test hizmetleri vermekti. Kısa zaman içindeZF, otomotiv üreticilerine kendi teknolojisini sunarak genç Alman en­düstrisiiçin çok önemli bir tedarikçi konumuna ulaştı.

 

ZF, know-how ve yeni lisans anlaş­maları ile ürün gamını genişletti. Ta­rımmakineleri tahrik sistemleri gibi, otomobil ve ticari araç direksiyon sis­temleride 1930’lu yıllarda ZF’nin ürün yelpazesine katıldı. ZF, ikinci dünya sa­vaşı sırasındasavunma gereçleri üre­timi için, zorunlu hizmet kapsamında Almanya’da 3 merkezde,2800 çalışanı ile hizmet verdi.

 

Savaşın ardından 1946 yılında ZF tek­rar sivil ürünler üretmeye başlayaraktraktör ve iş makineleri şanzımanları­na ağırlık verdi. Şirketin yenilikçi gücüona yeni pazarlara girmek için yardım­cı olurken, ZF 1965 yılında binek oto­mobilleriçin geliştirdiği otomatik şan­zımanını piyasaya sundu. 50 yıl sonra günümüzdeZF, teknoloji lideri olarak bu alandaki önderliğini sürdürmekte.

 

Buna paralel olarak ZF, uluslararası pa­zarda etkinliğini arttırmakiçin 1958 yı­lında Brezilya’da üretim faaliyetlerine başladı. Sonrasında 1979 yılındaAme­rika ve 1993 yılında da Çin’de üretime geçti. Ayrıca ZF büyüme fırsatlarınıiyi değerlendirdi ve kurumsal satın alma­lar ile daha da büyüdü. 1984 yılındaLemförder Grubunu satın alarak binek ve ticari araçlar için şasi teknolojilerive bileşenleri sektörüne giriş yaptı. Bunu, 2001 yılında Mannesmann Sa­chs AG şirketininsatın alınması takip etti ve beraberinde getirdiği yenilikler ile ZF,süspansiyon ve hibrit teknoloji­lerinde önemli adımlar attı.

 

Günümüzde ZF, aktarma ve şasi tek­nolojileri için şanzıman, komple akssistem ve modülleri de üretmektedir. ZF teknolojisi, binek araçlar, ticariaraçlar, iş makineleri, tarım makine­leri, raylı sistemler ve marin uygula­malarıiçin kullanılmaktadır. Şirket aynı zamanda rüzgar enerjisi ve elektronik bileşenleralanında da uzmanlaşmıştır.

 

  1. yıl kutlamaları

ZF CEO’su Dr. Stefan Sommer, ’’ZF tari­hi, fırsatları girişimci ruhuile değerlen­dirmenin en güzel örneklerinden biri­dir’’ diyor. Ar-Ge’den tutunda üretim departmanlarına, baştan beri ZF’nin bir parçası olmuş veya daha sonrakatılmış tüm şirketlere kadar ZF’nin bünyesin­deki tüm çalışanlar bu haklıgururun bir parçasıdır.

 

Dolayısıyla dünya çapındaki tüm ZF merkezlerindeki çalışanlar yıl dönümükutlamaları için haklı bir se­bebe sahipler: ZF çalışanları hazırlanan portalüzerinden yıl dönümü kutlamala­rını takip edebilecekler ve kendi payla­şımlarınıyapabilecekler.

72000 çalışan ve aileleri için dünya çapındaki tüm ZF Merkezlerinde’’Family Days’’ aktivite­leri organize edilecek. ZF’nin tarihçe­sini gösterenbir gezici sergi ise büyük merkezlerdeki kutlamalarda görücüye çıkacak.

 

4 Temmuz 2015 tarihinde ZF çalışan­larını özel bir sürpriz bekliyorolacak: Friedrichshafen Zeppelin hangarında yapılacak olan Festival! Tüm çalışanlarhip-hop müziğinin önemli grubu ’’Die Fantastischen Vier’’ ve de ’’Reamonn’’solisti Rea Garvey’i canlı dinleme fırsatı yakalayacaklar. Büyük kutlamalarise, ZF’nin 100 yıl önce ticari sicil kaydını aldığı tarih olan 9 Eylül’e denkgetirile­rek Friedrichshafen’da organize edile­cek. Şirket tarihçesi ve en sonteknolo­jik ürünler ZF Forum’da sergilenecek. Friedrichshafen’deki yeni merkezbina içinde sürekli ve konusuna göre değişen sergiler düzenlenecek. Bu sergilerhem şehrin sakinleri hem de merak eden zi­yaretçiler için ziyarete açık olacak.

 

Gelecek için deneyim

Sergiler sadece geçmiş konular ile il­gili değil, aynı zamanda ZFgrubunun yenilikçi kültürü ve sürdürülebilirliğini teşhir amaçlıdır. Mevcutürün yelpa­zesi ile ZF geleceğin önemli trendleri olan yakıt tasarrufu, CO2emisyonu­nun azaltılması, hafif araç dizaynları, elektrikli tahrik sistemlerive hatta sürücüsüz araç gibi konulara şimdiden hazırdır. Bu süreçte ZF grubu, 4kıta­daki 122 lokasyonu ile varlığını global arenada hissettirecektir. ZF’ninbinek araçlar için hibrit şanzımanlar gibi bir­çok teknolojik ürünü, bugündenMega trendlere cevap verebilecek boyutta­dır.

 

ZF geçtiğimiz birkaç yıl içinde konsept çalışmalarını tamamlayarak birçok ürünü görücüye çıkarmıştır ki, 2014 IAA-Hannover Fuarında sergilenen’’Yenilik Kamyonu’’ bunlardan sadece biridir. Uzun bir treyler olan bu araç,kabin dışından, bir tablet bilgisayar vasıtası ile uzaktan kumanda edilebil­mekteve manevra asistanı sayesinde aracın hassas bir şekilde yükleme ram­pasına yanaştırılmasınısağlamaktadır.

 

ZF, şu sıralarda bir Amerikan şirketiolanTRW’yi bünyesine katmak üzere. Amerikan borsasında olan TRW’ninhissedarlarıZF’nin teklifini kabul et­mişlerdir.

İki şirketin ZF çatısı altındabirleşmesidurumunda, 138.000 çalı­şan ve 30 Milyar Avro yıllık ciroya sa­hip,dünyaçapında en büyük üçüncü otomotiv tedarikçisi konumuna yük­selecektir.

TRW’nin katılımı ile birlikte ZF Group,aks ve şasi teknolojilerinde­ki uzmanlığınagüvenlik ve elektronik sistemlerdekitamamlayıcı ürün port­föyünü de katarakBatı Avrupa, ABD ve Asya-Pasifik gibi enönemli pazar­larda varlığını daha dagüçlü hissetti­recek gibi gözüküyor.

ZF Friedrichshafen AG Türkiye

 

Sorularınız ve ürün talepleriniz için bize yazın!

Makale veya haberde geçen ürünler hakkında bilgi almak ve talepte bulunmak için destek@uretimtek.com adresimize yazabilirsiniz.

 

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com